Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ċipru fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali

Hawnhekk sib l-analiżi u d-data l-aktar reċenti għad-diġitalizzazzjoni f’Ċipru, li jkopru suġġetti bħall-konnettività, il-ħiliet diġitali, il-gvern elettroniku, u aktar.

    il-bandiera ta’ Ċipru

Pubblikazzjonijiet tal-2022

Ħarsa ġenerali grafika lejn Ċipru fid-DESI li turi klassifikazzjoni ta’ 20 u punteġġ ta’ 48.4

Pubblikazzjonijiet tal-2021

Pubblikazzjonijiet għall-2020

Pubblikazzjonijiet 2019

Pubblikazzjonijiet 2018

Rapport dwar il-Progress Diġitali tal-Ewropa 2017

Ir-rapport tar-Rapport dwar il-Progress Diġitali tal-Ewropa (EDPR) jgħaqqad l-evidenza kwantitattiva mid-DESI (Indiċi Diġitali tal-Ekonomija u s-Soċjetà) ma’ għarfien politiku speċifiku għall-pajjiż, li jippermettilna nżommu rekord tal-progress li sar f’termini ta’ diġitalizzazzjoni minn kull Stat Membru u jipprovdi ċirkwit ta’ feedback importanti għat-tfassil tal-politika fil-livell tal-UE.

Profil tal-EDPR ta’ Ċipru: Niżżel PDF (EN) jew Niżżel PDF (EL)

Skedi informattivi dwar it-telekomunikazzjoni tal-EDPR: Niżżel PDF (EN)

Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali 2017

Ċipru jinsab fit-22 post fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) 2017. Meta mqabbel mas-sena li għaddiet, Ċipru wera progress sinifikanti fil-konnettività. It-twassil ta’ servizzi pubbliċi onlajn huwa qrib il-medja tal-UE. Minkejja l-fatt li l-utenti tal-internet jinvolvu ruħhom f’varjetà wiesgħa ta’ attivitajiet online, il-livelli baxxi ta’ ħiliet diġitali jirriskjaw li jaġixxu bħala ostaklu għall-iżvilupp ulterjuri tal-ekonomija u s-soċjetà diġitali tagħhom.

Profil DESI ta’ Ċipru: Niżżel PDF (EN) jew Niżżel is-sommarju PDF (EL)

Pubblikazzjonijiet tal-2016

Niżżel il-profil ta’ countryDESI tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) bħala pdf (EN); sommarju pdf (EL)

Niżżel l-indikaturi ewlenin tal-pajjiż bħala preżentazzjoni power point (EN)

Niżżel ir-rapport tal-pajjiż tar-Rapport tal-Progress Diġitali Ewropew (EDPR*) bħala pdf (EN) (EL)

Niżżel l-iskedi informattivi tat-telekomunikazzjoni tal-EDPR bħala pdf(EN)

*Ir-rapport tal-EDPR jikkombina l-evidenza kwantitattiva mid-DESI (Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali) ma’ għarfien politiku speċifiku għall-pajjiż, li jippermettilna nżommu rekord tal-progress li sar f’termini ta’ diġitalizzazzjoni minn kull Stat Membru u jipprovdi ċirkwit ta’ feedback importanti għat-tfassil tal-politika fil-livell tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali — Il-prestazzjoni tal-pajjiżi fid-diġitalizzazzjoni

Dawn ir-rapporti jippreżentaw data mill-pajjiżi tal-UE f’oqsma bħall-kapital uman, il-konnettività, l-integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali u s-servizzi pubbliċi diġitali.

Ara Wkoll