Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Staatssteun: Commissie verzamelt opmerkingen over voorgestelde herziening van de EU-staatssteunregels voor de uitrol van breedbandnetwerken

De Europese Commissie heeft een gerichte openbare raadpleging gelanceerd waarin alle belanghebbenden worden uitgenodigd opmerkingen te maken over een voorgestelde herziening van de richtsnoeren inzake staatssteun voor breedbandnetwerken (de breedbandrichtsnoeren).

Symbolisch beeld van een mallet op een tafel in een rechtszaal

De raadpleging loopt tot 11 februari 2022.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid:

Wij nodigen alle belanghebbenden nu uit om hun mening te geven over onze voorgestelde gerichte wijzigingen van de breedbandrichtsnoeren. Wij willen het voor de lidstaten gemakkelijker maken om de uitrol van breedbandnetwerken, waaronder gigabit- en 5G-netwerken, te bevorderen. Maar ook om de concurrentieverstoringen te beperken wanneer de markt niet tot stand komt.

Volledig persbericht