Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Valsts atbalsts: Komisija aicina izteikt piezīmes par to ierosināto ES valsts atbalsta noteikumu pārskatīšanu, kuri attiecas uz platjoslas tīklu ierīkošanu.

Eiropas Komisija ir uzsākusi mērķorientētu sabiedrisko apspriešanu, aicinot visas ieinteresētās personas sniegt piezīmes par ierosināto Pamatnostādņu par valsts atbalsta noteikumiem platjoslas tīkliem (“platjoslas pamatnostādnes”) pārskatīšanu.

Smadzeņu simbolisks attēls uz galda tiesas zālē

Apspriešana notiks līdz 2022. gada 11. februārim.

Priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja:

Tagad mēs aicinām visas ieinteresētās personas paust savu viedokli par mūsu ierosinātajām mērķtiecīgām izmaiņām Platjoslas pamatnostādnēs. Mēs vēlamies ne vien dalībvalstīm atvieglot platjoslas tīklu, tostarp gigabitu un 5G tīklu, ierīkošanu, Kā arī ierobežot konkurences kropļojumus, ja tirgus nesniedz rezultātus.

Paziņojums presei (viss teksts)