Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Pomoc państwa: Komisja zbiera uwagi na temat proponowanego przeglądu unijnych zasad pomocy państwa dotyczących budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska rozpoczęła ukierunkowane konsultacje publiczne, w których zaprasza wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat proponowanej zmiany wytycznych w sprawie zasad pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych („wytyczne w sprawie sieci szerokopasmowych”).

Symboliczny obraz malta na stole w sali rozpraw

Konsultacje potrwają do 11 lutego 2022 r.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała:

Zwracamy się teraz do wszystkich zainteresowanych stron o podzielenie się swoimi opiniami na temat proponowanych przez nas ukierunkowanych zmian w wytycznych w sprawie sieci szerokopasmowych. Chcemy, aby państwa członkowskie mogły łatwiej wspierać wdrażania sieci szerokopasmowych, w tym sieci gigabitowych i 5G. Ale również w celu ograniczenia zakłóceń konkurencji, gdy rynek nie przynosi rezultatów.

Pełny tekst komunikatu prasowego