Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Státní podpora: Komise vyzývá k předkládání připomínek k navrhované revizi pravidel státní podpory EU pro zavádění širokopásmových sítí

Evropská komise zahájila cílenou veřejnou konzultaci, v níž vyzvala všechny zúčastněné strany, aby se vyjádřily k navrhované revizi Pokynů pro státní podporu širokopásmových sítí (dále jen „pokyny pro širokopásmové sítě“).

Symbolický obraz malletí na stole v soudní síni

Konzultace bude probíhat do 11. února 2022.

Výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla:

Nyní vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby se podělily o své názory na navrhované cílené změny pokynů pro širokopásmové sítě. Chceme zajistit, aby členské státy mohly snáze podporovat zavádění širokopásmových sítí, včetně gigabitových sítí a sítí 5G. Ale také omezení narušení hospodářské soutěže v případě, že trh nenabízí.

Kompletní tisková zpráva