Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Italië in de index van de digitale economie en samenleving

Hier vindt u de meest recente analyse en gegevens voor digitalisering in Italië, over onderwerpen als connectiviteit, digitale vaardigheden, e-overheid en meer.

    vlag van Italië

De Europese Commissie volgt de digitale vooruitgang van de lidstaten sinds 2014 via de Digital Economy and Society Index (DESI)-rapporten. Met ingang van 2023, en in overeenstemming met het beleidsprogramma voor het digitale decennium 2030, is DESI nu geïntegreerd in het verslag over de stand van het digitale decennium en wordt het gebruikt om de vooruitgang in de richting van de digitale doelstellingen te monitoren. U kunt ook specifiek verwijzen naar de landenrapporten

Publicaties 2022

Grafisch overzicht van Italië in DESI met een ranking van 18 met een score van 49,3

Publicaties 2021

Publicaties 2020

Publicaties van 2019

Publicaties 2018

Europa’s digitale voortgangsverslag 2017

Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang die elke lidstaat op het gebied van digitalisering heeft geboekt, kunnen volgen en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor beleidsvorming op EU-niveau.

EDPR-profiel van Italië: Download PDF (NL) of download PDF (IT)

EDPR telecom factsheets: Download PDF (NL)

Index van de digitale economie en samenleving 2017

Italië staat op de 25e plaats in DESI 2017. Het gebruik van digitale technologieën door ondernemingen en de levering van online openbare diensten zijn dicht bij het gemiddelde. Ten opzichte van vorig jaar heeft Italië vooruitgang geboekt op het gebied van connectiviteit, met name door verbetering van de NGA-toegang. De lage prestaties op het gebied van digitale vaardigheden lopen echter een rem op de verdere ontwikkeling van haar digitale economie en samenleving.

Desi profiel van Italië: Download volledig profiel PDF (EN) of download samenvatting PDF (IT)

Publicaties 2016

Download het landenprofiel van de Digital Economy and Society Index (DESI) als pdf (EN); samenvatting pdf (IT)

Landinformatie downloaden als powerpoint presentatie (NL)

Download het landverslag over de Europese digitale voortgangsverslag (EDPR*) als pdf (EN) (IT)

Download de EDPR telecom factsheets als pdf (NL)

*Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang die elke lidstaat op het gebied van digitalisering heeft geboekt, kunnen volgen en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor beleidsvorming op EU-niveau.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Prestaties van de landen op het gebied van digitalisering

In de landenverslagen over het digitale decennium 2023 wordt uiteengezet hoe elke lidstaat het doet met betrekking tot de kardinale punten van het digitale decennium: Digitale vaardigheden, digitale infrastructuur, digitalisering van bedrijven en digitalisering van openbare...

Zie ook