Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uitvoering van de verordening inzake geoblocking in Cyprus

Deze pagina geeft de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Geoblocking in Cyprus, en de lokale contactpunten.

    vlag van Cyprus

Handhavingsinstantie 

  • Ministerie van Energie, Handel en Industrie, Industrie en Technologie Service

Postadres: CY -1421, Nicosia

Telefoon: + 35722867333

Fax: + 35722375120

E-mail

Hulp aan consumentenorganisaties

Het is de bedoeling dat de Commissie haar werkzaamheden op het gebied van de veiligheid en de veiligheid op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de mens op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de mens op de markt brengt.

Maatregelen die van toepassing zijn op inbreuken

Maatregelen die van toepassing zijn op inbreuken op de artikelen 3 tot en met 5 van de verordening: Een administratieve boete opleggen, afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de inbreuk, ter waarde van maximaal vijf procent (5 %) van de omzet van de overtreder in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de inbreuk of boete van maximaal honderdvijftigduizend euro (150,000 EUR).

 

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Geoblocking

De Commissie heeft een einde gemaakt aan ongerechtvaardigde geoblockingregels, die online winkelen en grensoverschrijdende verkoop in de EU ondermijnen.

Zie ook