Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake geoblocking in Cyprus

Deze pagina geeft de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Geo-blocking in Cyprus en de lokale contactpunten.

Handhavingsorgaan 

  • Ministerie van Energie, Handel en Industrie, Industrie en Technologie Service

Postadres: CY -1421, Nicosia

Telefoon: + 35722867333

Fax: + 35722375120

E-mail

Bijstand aan consumentenorganisaties

Δποςρσεο ενςρσειας, σμποροος σαι Βιομηανςαςαηαππποοοιης
2, σαρο ς,
1421 εςςσςα, ςπροεοςιιρος,
1421

Maatregelen die van toepassing zijn op inbreuken

Maatregelen die van toepassing zijn op inbreuken op de artikelen 3 tot en met 5 van de verordening:
Een administratieve boete opleggen, afhankelijk van de aard, ernst en duur van de inbreuk, ter waarde van maximaal vijf procent (5 %) van de omzet van de overtreder in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de inbreuk of een boete van maximaal honderdvijftigduizend euro (150,000 EUR).

 

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Geoblocking

De Commissie heeft een einde gemaakt aan ongerechtvaardigde regels voor geoblocking, die online winkelen en grensoverschrijdende verkoop in de EU ondermijnen.

Zie ook