Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tenuitvoerlegging van de verordening inzake geoblocking in Slovenië

Deze pagina geeft de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Geo-blocking in Slovenië en de lokale contactpunten.

Handhavingsorgaan 

Bijstand aan consumentenorganisaties

Maatregelen die van toepassing zijn op inbreuken

Inbreuken op de artikelen 3, leden 1, 3, 4, 4 en 5, van Verordening (EU) nr. 302/2018:

— Boete tussen 3000 en 20,000 EUR voor rechtspersonen;

— Boete tussen 1000 en 30,000 EUR voor eenmanszaak;

Inbreuken op artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) nr. 302/2018:

— Boete tussen 500 en 1 500 EUR voor de verantwoordelijke persoon van de rechtspersoon of de eenmanszaak.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Geoblocking

De Commissie heeft een einde gemaakt aan ongerechtvaardigde regels voor geoblocking, die online winkelen en grensoverschrijdende verkoop in de EU ondermijnen.

Zie ook