Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku f’Ċipru

Din il-paġna tagħti s-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Imblukkar Ġeografiku f’Ċipru, u l-punti ta’ kuntatt lokali.

Korp ta’ Infurzar 

  • Il-Ministeru tal-Enerġija, il-Kummerċ u l-Industrija, l-Industrija u t-Teknoloġija

Indirizz postali: CY -1421, Nikosija

Telefown: + 35722867333

Fax: + 35722375120

E-mail

Assistenza lill-Korpi tal-Konsumatur

Il-Kummissjoni għandha l-għan li ttejjeb l-użu ta’ dawn il-prodotti, b’
mod partikolari fir-rigward tal-użu ta’ ċerti tipi ta’ interċettazzjonijiet tal-Unjoni, b’mod
partikolari fuq il-bażi ta’ din id-
Direttiva.

Miżuri applikabbli għall-ksur

Miżuri applikabbli għall-ksur tal-Artikoli 3–5 tar-Regolament:
Timponi multa amministrattiva, skont in-natura, is-severità u t-tul tal-ksur, b’valur sa ħamsa fil-mija (5 %) tal-fatturat tal-awtur tar-reat matul is-sena immedjatament qabel il-ksur jew multa sa mija u ħamsin elf euro (EUR 150,000).

 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Imblukkar ġeografiku

Il-Kummissjoni temmet ir-regoli tal-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikati, li jimminaw ix-xiri online u l-bejgħ transfruntier fl-UE.

Ara Wkoll