Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Punerea în aplicare a Regulamentului privind geoblocarea în Cipru

Această pagină prezintă situația actuală a punerii în aplicare a geoblocarei în Cipru și a punctelor locale de contact.

    drapelul Ciprului

Organismul de aplicare a legii 

  • Ministerul Energiei, Comerțului și Industriei, Industriei și Tehnologiei

Adresă poștală: CY -1421, Nicosia

Telefon: + 35722867333

Fax: + 35722375120

E-mail

Asistență pentru organismele consumatorilor

Πουργείο ενίργειας, εμπορίου και ίιομηаανίας γαπίνορίς 2, γγγαρο оίа, 1421

Măsuri aplicabile încălcărilor

Măsuri aplicabile în cazul încălcării articolelor 3-5 din regulament: Aplicarea unei amenzi administrative, în funcție de natura, gravitatea și durata încălcării, în valoare de până la cinci procente (5 %) din cifra de afaceri a autorului infracțiunii în cursul anului imediat anterior încălcării sau a amenzii de până la o sută cincizeci de mii de euro (150,000 EUR).

 

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Geoblocare

Comisia a pus capăt normelor nejustificate privind geoblocarea, care subminează cumpărăturile online și vânzările transfrontaliere în UE.

Citiți și