Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju na Cipru

Ta stran prikazuje stanje izvajanja geoblokiranja na Cipru in lokalne kontaktne točke.

    zastava Cipra

Izvršilni organ 

  • Ministrstvo za energijo, trgovino in industrijo, industrijo in tehnologijo

Poštni naslov: CY -1421, Nikozija

Telefonska številka: +35722867333

Faks: +35722375120

E-pošta

Pomoč organom za varstvo potrošnikov

Υποουργείο ονδργειας, ομπορίου και διομηδανίας аγαπδνορнς 2, δнγαρο ннн, 1421 δευκнσία, δππρος

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve členov 3–5 Uredbe: Naloži upravno globo, odvisno od narave, resnosti in trajanja kršitve, v višini do pet odstotkov (5 %) prometa kršitelja v letu neposredno pred kršitvijo ali globo v višini do sto petdeset tisoč EUR (150,000 EUR).

 

Povezane vsebine

Širša slika

Geoblokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi