Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju na Cipru

Na tej strani je predstavljeno trenutno stanje izvajanja geografskega blokiranja na Cipru in lokalnih kontaktnih točk.

    ciprska zastava

Izvršilni organ 

  • Ministrstvo za energijo, trgovino in industrijo, industrijo in tehnologijo

Poštni naslov: CY -1421, Nikozija

Telefon: +35722867333

Faks: +35722375120

E-pošta

Pomoč potrošniškim organom

Υπουργείο Ενнργειας, Εμπορίου και διομηίανίας δγαππνορδς
2, ннγαρο δ-gaga,
1421 δευυκσία,
δπρος

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve členov 3–5 Uredbe:
Naloži upravno globo, odvisno od narave, resnosti in trajanja kršitve, v višini do pet odstotkov (5 %) prometa kršitelja v letu neposredno pred kršitvijo ali globe v višini do sto petdeset tisoč EUR (150,000 EUR).

 

Povezane vsebine

Širša slika

Geografsko blokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi