Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Onlineplatforms en e-commerce

De EU wil dat bedrijven en burgers overal in de EU van onlineplatforms en e-commercediensten gebruik kunnen maken.

 Onlineplatform is een ander woord voor grote website. Bij het gebruik van een zoekmachine om informatie te vinden, bij het winkelen op een onlinemarktplaats of het communiceren via sociale media worden onlineplatforms gebruikt. 

Deze websites zijn een sleutelonderdeel van de onlinewereld. Ruim 1 miljoen Europese bedrijven verkopen goederen of digitale diensten via onlineplatforms. En wij als Europese burgers gebruiken ze dagelijks. 

De EU voert regels in om ervoor te zorgen dat deze websites een omgeving bieden waarin Europese bedrijven kunnen floreren. De regels schrijven ook voor dat gebruikers rechtvaardig moeten worden behandeld en onlineplatforms moeten kunnen gebruiken zonder vrees voor manipulatieve algoritmen of illegale goederen en content.   

De benadering van de EU onderscheidt drie actiegebieden: 

  1. het wegnemen van online-obstakels zodat er volledige toegang is tot goederen en diensten in de hele EU; 
  1. het beëindigen van ongerechtvaardigde grensoverschrijdende belemmeringen; 
  1. onlinewinkelen gemakkelijker en veiliger maken, ongeacht waar iemand zich in de EU bevindt. 

Hiertoe heeft de Commissie de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten voorgesteld. Deze wetten beogen te waarborgen dat Europese burgers op hun online-veiligheid kunnen vertrouwen en dat bedrijven kunnen floreren in de digitale wereld. Ze zorgen er ook voor dat de e-commerceregels actueel blijven in het digitale decennium.

Laatste nieuws

Commission sends preliminary findings to X for breach of the Digital Services Act

Today, the Commission has informed X of its preliminary view that it is in breach of the Digital Services Act (DSA) in areas linked to dark patterns, advertising transparency and data access for researchers.

Gerelateerde inhoud

Zoek verder

regels voor e-handel in de EU

De Europese Commissie haalt onlinebarrières weg, zodat mensen volledige toegang hebben tot alle goederen en diensten die online worden aangeboden door bedrijven in de EU.

Online platformen

De Europese Commissie wil een omgeving bevorderen waarin onlineplatforms gedijen, gebruikers eerlijk behandelen en actie ondernemen om de verspreiding van illegale inhoud te beperken.

Het pakket Digital Services Act

De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten hebben tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waar de grondrechten van gebruikers worden beschermd en een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen.