Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Online platformen

De Europese Commissie wil een omgeving bevorderen waarin onlineplatforms gedijen, gebruikers eerlijk behandelen en actie ondernemen om de verspreiding van illegale inhoud te beperken.

    Illustratie van online platforms en sociale netwerken

CC0

Wat zijn online platforms en waarom zijn ze belangrijk

Onlineplatforms zijn sterke aanjagers van innovatie en spelen een belangrijke rol in de digitale samenleving en economie van Europa. Ze bestrijken een breed scala aan activiteiten, waaronder online marktplaatsen, sociale media, creatieve content, app stores, prijsvergelijkingswebsites, platforms voor de deeleconomie en zoekmachines. Zij vergroten de keuze van de consument, verbeteren de efficiëntie en het concurrentievermogen van de industrie en kunnen de burgerparticipatie in de samenleving vergroten.

Onlineplatforms delen belangrijke kenmerken, zoals het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om interacties tussen gebruikers te vergemakkelijken, het verzamelen en gebruiken van gegevens over dergelijke interacties en netwerkeffecten. Deze netwerkeffecten maken het gebruik van de platforms met de meeste gebruikers het meest waardevol voor andere gebruikers.

Momenteel verkopen 1 miljoen EU-bedrijven al goederen en diensten via onlineplatforms en meer dan 50 % van de kleine en middelgrote ondernemingen die via onlinemarktplaatsen verkopen, verkopen grensoverschrijdend.

De aanpak van de Europese Commissie ten aanzien van onlineplatforms is gericht op het bevorderen van een vertrouwde, rechtmatige en innovatiegestuurde omgeving in de EU. Daartoe heeft de Commissie in haar mededeling over onlineplatforms de belangrijkste aandachtsgebieden vastgesteld. De leidende beleidsprincipes zijn:

  1. het creëren en handhaven van een gelijk speelveld voor vergelijkbare digitale diensten;
  2. zorgen voor verantwoord gedrag van onlineplatforms om kernwaarden te beschermen;
  3. het bevorderen van vertrouwen, transparantie en het waarborgen van eerlijkheid op onlineplatforms;
  4. markten open en niet-discriminerend houden om een data-economie te bevorderen.

De wet inzake digitale diensten

De Commissie heeft in december 2020 een voorstel voor een wet inzake digitale diensten (DSA) goedgekeurd. Samen met een wet inzake digitale markten zal de DSA een veiligere en meer open digitale ruimte creëren voor alle gebruikers en zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven.

De DSA heeft drie specifieke doelen: 

  1. Consumenten en hun grondrechten doeltreffender te beschermen;
  2. Een krachtig kader voor transparantie en verantwoording voor onlineplatforms tot stand te brengen;
  3. Bevordering van innovatie, groei en concurrentievermogen binnen de interne markt.

EU-verordening inzake billijkheid en transparantie in onlineplatform-aan-zakenrelaties

De verordening betreffende onlineplatform-tot-zakelijke relaties voorziet in een geharmoniseerd kader voor minimale transparantie en rechtsmiddelen. Het beschermt bedrijven die afhankelijk zijn van onlineplatforms om consumenten te bereiken, terwijl het innovatiepotentieel van platforms wordt gewaarborgd.

De EU-waarnemingspost voor de onlineplatformeconomie vergezelt de verordening. Het monitort en analyseert de nieuwste trends en problemen in de online platformeconomie. Als bedrijf op een online platform, kunt u helpen bij het identificeren van de belangrijkste problemen door het delen van uw ervaringen via een speciale website.

Aanbeveling inzake maatregelen om illegale online-inhoud doeltreffend aan te pakken

De Commissie heeft in maart 2018 een aanbeveling uitgebracht over maatregelen om illegale online-inhoud doeltreffend aan te pakken. Dit bouwt voort op de mededeling over de bestrijding van illegale online-inhoud van september 2017, waarbij politieke inzet wordt omgezet in (niet-bindende) rechtsvorm.

Algoritmische transparantie

Op verzoek van het Europees Parlement voert de Commissie een grondige analyse uit van algoritmische transparantie en verantwoordingsplicht. Het proefproject biedt een diepgaande studie naar de rol van algoritmen in de digitale economie en samenleving. In het bijzonder hoe ze de informatiestromen vormgeven, filteren of personaliseren.

Digitale arbeidsplatforms

Digitale arbeidsplatforms creëren kansen voor bedrijven, werknemers en zelfstandigen, evenals een betere toegang tot diensten voor consumenten. Nieuwe manieren van werken brengen echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Het wordt steeds moeilijker om de arbeidsstatus van mensen correct te classificeren, wat in sommige gevallen leidt tot ontoereikende arbeidsrechten en sociale bescherming voor sommigen. Daarnaast kan het gebruik van algoritmen in platformwerk vragen doen rijzen over verantwoording en transparantie. 

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Wet inzake digitale diensten: Commissie stelt regels vast voor toezichtsvergoedingen voor zeer grote onlineplatforms en zeer grote onlinezoekmachines

Op grond van de wet inzake digitale diensten is de Commissie bevoegd om aanbieders onder haar toezicht een vergoeding op te leggen, die naar verwachting voor het eerst in het najaar van 2023 zal worden geheven.  Vandaag heeft de Commissie de gedetailleerde regels en procedures voor de inning van dergelijke vergoedingen voor toezicht vastgesteld.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Onlineplatforms en e-commerce

De EU wil dat bedrijven en burgers overal in de EU van onlineplatforms en e-commercediensten gebruik kunnen maken.

Zoek verder

Geoblocking

De Commissie heeft een einde gemaakt aan ongerechtvaardigde geoblockingregels, die online winkelen en grensoverschrijdende verkoop in de EU ondermijnen.

Zie ook

regels voor e-handel in de EU

De Europese Commissie haalt onlinebarrières weg, zodat mensen volledige toegang hebben tot alle goederen en diensten die online worden aangeboden door bedrijven in de EU.

Het pakket van de wet inzake digitale diensten

De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten hebben tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waar de grondrechten van gebruikers worden beschermd en een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen.