Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

1,2 mln euro na nowy projekt mający na celu pogłębienie wiedzy na temat dezinformacji na temat wojny, wyborów i płci

Komisja ogłosiła zaproszenie do składania wniosków projektowych, które mogą odkształcić sposób, w jaki dezinformacyjne narracje na temat rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, wyborów i społeczności LGBTQ+ pojawiają się w internecie i poza nim, a także pomóc w zwalczaniu tych zjawisk i ich skutków.

graphic showing the word "disinformation" on a multicolour background displaying words related to disinformation

iStock photo Getty images plus

Niniejsze zaproszenie opiera się na poprzednim podobnym projekcie, który jest już realizowany w następstwie zaproszenia do składania wniosków opublikowanego w lipcu 2022 r.

W nowym zaproszeniu przewidziano prawie 1,2 mln euro unijnych środków finansowych na wsparcie lepszego zrozumienia, w jaki sposób dezinformacja jest kształtowana i rozpowszechniana, kształtuje umysły ludzi, a także jej rzeczywisty wpływ. Ma to szczególne znaczenie w kontekście fałszywych i wprowadzających w błąd informacji na temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która może zdestabilizować demokracje, szkód, jakie dezinformacja może spowodować dla integracji i równości społeczności LGBTQ+, a także jej wpływu na wybory.

W uzupełnieniu prac Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO)oczekuje się również, że w ramach projektu zaproponowane zostaną strategie i środki, przyszłe działania polityczne i nowe praktyki mające na celu wspieranie pozytywnych narracji i przeciwdziałanie szkodliwym fałszywym narracjom, w tym poprzez wcześniejsze fałszowanie oczekiwanych narracji dezinformacyjnych.

Termin składania wniosków upływa 22 września 2023 r., a zwycięski projekt ma się rozpocząć we wrześniu 2024 r. Do składania wniosków kwalifikują się uniwersytety, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe, organy publiczne i inne podmioty. Więcej informacji na temat niniejszego zaproszenia do składania wniosków można znaleźć tutaj.

Projekty te są częścią szerszych wysiłków na rzecz przeciwdziałania dezinformacji, w tym kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji i UE przeciwko Disinfo. Do końca sierpnia bardzo duże platformy internetowe wyznaczone na mocy aktu o usługach cyfrowych będą również musiały przeprowadzić pierwszą regularną ocenę ryzyka, która obejmuje m.in. sposób niewłaściwego wykorzystywania ich usług do celów dezinformacji.

Zaproszenie do składania wniosków − projekty

Zwalczanie dezinformacji w internecie