Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Austria w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Tutaj znajdziesz najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji w Austrii, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i wiele innych.

    Flaga Austrii

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Austrii w DESI pokazujący ranking 10 i wynik 54,7

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r.

Europejskie sprawozdanie z postępu cyfrowego (EDPR) łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Austrii: Pobierz plik PDF (EN) lub Pobierz PDF (DE)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Austria zajmuje 10. miejsce w rankingu Digital Economy and Society Index (DESI) 2017, bez zmian w stosunku do poprzedniego roku. Poczyniła postępy zgodnie ze średnią UE w większości wymiarów. W cyfrowych usługach publicznych, gdzie Austria osiąga szczególnie dobre wyniki, znajduje się ona obecnie w pierwszej piątce w Europie. Korzystanie z usług internetowych jest nieco mniej zaawansowane.

Desi profil z Austria: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (DE)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (DE)

Pobierz wskaźniki kraju jako prezentacja punktu mocy (EN)Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie cyfrowej (EDPR*) jako dokument PDF (EN) (DE)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Zobacz też