Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Rakúsko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Rakúsku, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Rakúska

Publikácie 2022

Grafický prehľad Rakúska v DESI s hodnotením 10 bodov a 54,7

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017

Správa o digitálnom pokroku v Európe (EDPR) spája kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

EDPR profil Rakúska: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (DE)

Telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Rakúsko sa umiestnilo na 10. mieste v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2017, v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenené. Vo väčšine dimenzií dosiahla pokrok v súlade s priemerom EÚ. V oblasti digitálnych verejných služieb, kde Rakúsko dosahuje mimoriadne dobré výsledky, patrí teraz medzi top 5 v Európe. Využívanie internetových služieb je o niečo menej pokročilé.

Profil Rakúska: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (DE)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); súhrn pdf (DE)

Stiahnuť ukazovatele krajiny ako prezentáciu bodu výkonu (EN) Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (DE)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V správach o krajinách digitálneho desaťročia za rok 2023 sa uvádza, ako každý členský štát koná, pokiaľ ide o základné body digitálneho desaťročia: Digitálne zručnosti, digitálne infraštruktúry, digitalizácia podnikov a digitalizácia verejných služieb.

Pozri aj