Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Danii

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego w Danii oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    Flaga Danii

Organ egzekucyjny 

Duński Rzecznik Praw Konsumentów

Pomoc dla organów konsumenckich

Duńskie Europejskie Centrum Konsumenckie (ECC)

Adres pocztowy:
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Kopenhaga
Dania

Tel.:
+45 4171 5000

E-mail:
info@consumereurope.dk  

Strona internetowa: 
www.consumereurope.dk/  

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też