Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Realitatea extinsă: oportunități, povești de succes și provocări în domeniul sănătății și al educației

Raportul prezintă o imagine de ansamblu asupra oportunităților și provocărilor cu care se confruntă sectoarele sănătății și educației în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de realitate extinsă.

woman in virtual reality helmet

© GettyImages

Studiul descrie stadiul actual al tehnologiei și oferă o evaluare a punctelor forte și a punctelor slabe ale rezultatelor cercetărilor existente legate de utilizarea XR în domeniul sănătății și al educației. Acesta identifică, de asemenea, domeniile de cercetare în care lipsesc încă date relevante. Studiul analizează modul în care XR poate contribui la viața de zi cu zi a grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii și persoanele cu handicap, precum și provocările cu care se confruntă acestea atunci când utilizează aceste tehnologii.

În plus, studiul include povești de succes privind modul în care XR aduce beneficii sectoarelor educației și sănătății la nivel european, precum și povești de succes în domeniile ingineriei, industriei prelucrătoare și logisticii. În cele din urmă, Comisia pune la dispoziție un studiu de piață al aplicațiilor XR în Europa, evidențiind impactul lor societal și economic și identificând barierele din calea unei implementări sau utilizări pe scară mai largă. 

Studiul oferă recomandări atât în ceea ce privește intervenția politică, cât și potențialele domenii de cercetare și inovare la nivelul UE, cu scopul de a exploata pe deplin oportunitățile și beneficiile pe care tehnologiile XR le pot oferi persoanelor fizice și întreprinderilor europene, în special celor care își desfășoară activitatea în sectoarele sănătății și educației, precum și societății în general.

Studiul (ref: studiul nr.: VIGIE 2021/0505) a fost comandat de Comisie pentru a documenta mai bine potențialul, beneficiile societale și impactul realității extinse (XR) pentru a promova o utilizare pe scară mai largă a XR în Europa.