Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Utvidgad verklighet: möjligheter, framgångshistorier och utmaningar inom hälsa och utbildning

I rapporten beskrivs de möjligheter och utmaningar som hälso- och sjukvårdssektorn och utbildningssektorn står inför när det gäller användningen av teknik för utökad verklighet.

woman in virtual reality helmet

© GettyImages

Studien beskriver den senaste tekniska utvecklingen och ger en bedömning av styrkor och svagheter i de befintliga forskningsresultaten i samband med användningen av XR inom hälso- och sjukvård och utbildning. Den identifierar också forskningsområden där relevanta uppgifter fortfarande saknas. Studien undersöker hur XR kan bidra till det dagliga livet för utsatta grupper, såsom barn och personer med funktionsnedsättning, samt de utmaningar som de ställs inför när de använder denna teknik.

Dessutom innehåller studien framgångshistorier om hur XR gynnar utbildnings- och hälso- och sjukvårdssektorerna på europeisk nivå samt framgångshistorier inom ingenjörsvetenskap, tillverkning och logistik. Slutligen görs en marknadsstudie av XR-tillämpningar i Europa som belyser deras samhälleliga och ekonomiska effekter och identifierar hinder för större spridning eller användning. 

Studien innehåller rekommendationer både när det gäller politiska insatser, potentiella forsknings- och innovationsområden på EU-nivå, som syftar till att fullt ut utnyttja de möjligheter och fördelar som XR-teknik kan erbjuda enskilda och europeiska företag, särskilt de som är verksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning, och samhället i stort.

Undersökningen (ref.: undersökning nr: VIGIE 2021/0505) beställdes av kommissionen för att bättre dokumentera potentialen, samhällsnyttan och effekterna av en utvidgad verklighet (XR) för att främja en bredare användning av XR i Europa.