Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicație

Decizia Comisiei privind aderarea Ucrainei la activitatea OAREC

Astăzi, Comisia a adoptat o decizie de autorizare a autorității naționale de reglementare din Ucraina responsabile cu comunicațiile electronice să participe la OAREC, la Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și la Oficiul OAREC, agenția care sprijină OAREC.

De la începutul războiului din Ucraina, UE și Ucraina au colaborat pentru a asigura comunicații transfrontaliere la prețuri accesibile. Conectivitatea a jucat un rol esențial în a permite refugiaților care fug să rămână conectați cu persoane din țară și din străinătate. OAREC a sprijinit Comisia și a monitorizat situația. Decizia de astăzi va permite dezvoltarea stabilă a cooperării.

În Acordul de asociere dintre Ucraina și UE, acestea s-au angajat să colaboreze pentru a alinia legislația Ucrainei la legislația UE privind comunicațiile electronice, în care OAREC joacă un rol important. Acordul promovează cooperarea dintre autoritatea națională de reglementare din Ucraina și autoritățile naționale de reglementare din statele membre ale UE. Permițând o cooperare mai strânsă și un schimb de bune practici, participarea autorității naționale de reglementare ucrainene la activitatea OAREC și a Oficiului OAREC va facilita, de asemenea, această aliniere.

Despre OAREC

OAREC urmărește, în special, să asigure punerea în aplicare coerentă a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice în Uniunea Europeană. OAREC joacă un rol important în sprijinirea și consilierea Comisiei și a autorităților naționale de reglementare din UE cu privire la aspecte legate de comunicațiile electronice, în special prin intermediul avizelor și orientărilor sale. De asemenea, oferă consultanță Comisiei în ceea ce privește pregătirea inițiativelor legislative relevante. Oficiul OAREC este o agenție descentralizată care sprijină în principal activitatea OAREC.

OAREC și Oficiul OAREC sunt deschise participării autorităților naționale de reglementare din afara UE, care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens. În prezent, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, precum și țările SEE pot participa la activitatea OAREC și a Oficiului OAREC. Acordul de asociere cu Ucraina permite participarea acesteia.

Mai multe informații