Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Instrument privind oportunitățile de finanțare pentru mass-media audiovizuală și de știri

Scopul instrumentului de cartografiere interactivă este de a facilita accesul la mecanismele de sprijin financiar legate de UE. Acesta cuprinde informații privind oportunitățile de finanțare pentru entitățile atât din sectorul audiovizual, cât și din cel al mass-mediei de știri. Aceasta va ajuta actorii de pe piața mass-mediei să identifice și să solicite cea mai adecvată sursă de sprijin din partea UE printre programele și instrumentele de care dispun.

    imagini de știri pe un smartphone

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Nevoi și oportunități în sectorul audiovizualului și al mass-mediei de știri

Acest instrument interactiv prezintă principalele oportunități de sprijin legate de UE pentru sectoarele audiovizualului și mass-mediei de știri, începând din iulie 2021. Acesta acoperă fluxuri de finanțare dincolo de programul sectorial „Europa creativă”, cum ar fi Orizont Europa, InvestEU și altele.

Acesta este primul ghid practic pentru operatorii din diferite sectoare din lanțul valoric al mass-mediei cu privire la locurile în care pot găsi sprijin din partea UE pentru activitățile și nevoile lor.

Instrumentul interactiv explică logica programelor UE. Mass-media și profesioniștii interesați de alte oportunități de finanțare pot găsi apeluri deschise pe pagina noastră dedicată sectorului mass-media de știri. Organizațiile și profesioniștii care își desfășoară activitatea în alte sectoare culturale și creative decât audiovizualul pot utiliza instrumentul interactiv online Ghidul de finanțare CulturEU.

Cum să navighezi în ghid?

Deschideți instrumentul interactiv

Începeți prin a face clic pe nodul din centru Cine sunteți? și navigați pas cu pas indicând tipul de entitate și sectorul de activitate pe care îl reprezentați și principalele nevoi pe care încercați să le obțineți sprijin.

Ghidul va evidenția oportunitățile de finanțare ale UE relevante pentru întrebările dumneavoastră. Rezultatul final va fi o descriere detaliată a celui mai relevant instrument pentru care veți putea aplica.

Verificați, de asemenea, FAQ

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Planul de acțiune european pentru mass-media și audiovizual

Planul de acțiune pentru mass-media și audiovizual (MAAP) urmărește să stimuleze mass-media europeană și să contribuie la menținerea autonomiei culturale și tehnologice europene în deceniul digital.

Citiți și

Inițiativa „Noutăți”

Un mediu mediatic liber, viabil și pluralist este esențial pentru informarea cetățenilor, tragerea la răspundere a puterii și consolidarea societăților deschise și democratice.