Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Planul de acțiune european pentru mass-media și audiovizual

Planul de acțiune pentru mass-media și audiovizual (MAAP) urmărește să stimuleze mass-media europeană și să contribuie la menținerea autonomiei culturale și tehnologice europene în deceniul digital.

Planul de acțiune pentru mass-media și audiovizual se axează pe sectorul mass-mediei de știri – presa tipărită și online, serviciile radio și audiovizuale – și sectorul divertismentului audiovizual – cinematografie, televiziune, streaming video, jocuri video și formate inovatoare, cum ar fi experiențele de realitate virtuală.

Aceste două sectoare se confruntă cu tendințe și provocări importante care s-au accelerat odată cu criza provocată de pandemia de COVID-19. În acest context, Comisia Europeană va ajuta mass-media europeană nu numai să fie rezilientă, ci și să rămână competitivă la nivel european și mondial, combinând investițiile cu acțiunile politice.

Pentru a atinge aceste obiective, comunicarea se bazează pe trei teme și zece acțiuni:

 1. Recuperare: să ajute companiile audiovizuale și mass-media să facă față furtunii actuale și să ofere lichidități și sprijin financiar prin:
  • furnizarea unui instrument interactiv pentru a oferi întreprinderilor europene din domeniul audiovizualului și mass-mediei de știri orientări cu privire la diferitele surse de sprijin din partea UE;
  • stimularea investițiilor pentru promovarea producției și distribuției audiovizuale europene prin consolidarea investițiilor de capital în acest domeniu;
  • lansarea unei inițiative „NEWS”, care va reuni acțiuni și sprijin pentru industria mass-mediei de știri. 
 2. Transformați: abordarea problemelor structurale ajutând industria să facă față dublei tranziții verzi și digitale în contextul unei concurențe globale acerbe. Acest lucru va fi realizat prin:
  • crearea unui „spațiu european al datelor privind mass-media”, pentru a sprijini întreprinderile media să facă schimb de date și să dezvolte soluții inovatoare;
  • promovarea unei coaliții industriale europene a realității virtuale și augmentate (VR/AR) – pentru a ajuta mass-media din UE să beneficieze de pe urma avansării acestei medii imersive;
  • sprijinirea industriei să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, facilitând schimbul de bune practici și punând un accent mai puternic pe sustenabilitatea mediului în cadrul MEDIA „Europa creativă”. 
 3. Activați și împuterniciți: să stabilească condițiile pentru a permite o mai mare inovare în acest sector, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile și oferind cetățenilor posibilitatea de a accesa mai ușor conținutul și de a lua decizii în cunoștință de cauză prin:
  • lansarea unui dialog cu industria audiovizuală pentru a conveni asupra unor măsuri concrete pentru a îmbunătăți accesul la conținutul audiovizual și disponibilitatea acestuia în întreaga UE;
  • promovarea talentelor media europene prin mentorat și formare, precum și cercetarea și sprijinirea start-up-urilor europene promițătoare în domeniul mass-mediei;
  • îmbunătățirea educației în domeniul mass-mediei, care vizează capacitarea cetățenilor, cu un set de instrumente și orientări pentru statele membre în ceea ce privește noile obligații în materie de educație mediatică ale DSMAV și sprijinirea creării unor servicii alternative independente de agregare a știrilor capabile să ofere un set divers de surse de informații accesibile;
  • consolidarea cadrului de cooperare între autoritățile europene de reglementare în domeniul mass-mediei în cadrul Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale (ERGA).

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Servicii audiovizuale și mass-media

În aceste zile ne putem uita la programele noastre preferate nu doar la televizor, ci și online. Aceste spectacole fac obiectul normelor pieței unice.

Aprofundați subiectul

Inițiativa „Noutăți”

Un mediu mediatic liber, viabil și pluralist este esențial pentru informarea cetățenilor, tragerea la răspundere a puterii și consolidarea societăților deschise și democratice.

Citiți și

Convergența mass-media

Transformarea peisajului mass-media audiovizual oferă potențialul de noi experiențe și oportunități. De asemenea, pune multe întrebări pentru noi.

Contextul internațional al politicii audiovizuale

Acordurile internaționale și constrângerile din sectorul audiovizual joacă un rol important în ceea ce privește modul în care UE și statele membre elaborează politica în domeniul audiovizualului.

Programul „Europa creativă” MEDIA

Componenta MEDIA a programului „Europa creativă” este concepută pentru a sprijini industria cinematografică europeană și alte industrii audiovizuale.

Forumul Filmului European

Forumul Filmului European este o platformă pentru un dialog structurat între factorii de decizie politică și părțile interesate din sectorul audiovizual.