Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inițiativa „Noutăți”

Un mediu mediatic liber, viabil și pluralist este esențial pentru informarea cetățenilor, tragerea la răspundere a puterii și consolidarea societăților deschise și democratice.

  smartphone-ul care afișează un site de știri

©European Commission

ÎnPlanul săude acțiune pentru mass-media și audiovizual, Comisia a decis să lanseze o „inițiativă de știri”, care să grupeze acțiunile existente și noi și să sprijine sectorul mass-mediei de știri.

Această inițiativă analizează provocările cu care se confruntă industria mass-mediei de știri și urmărește să ofere un răspuns coerent, reunind diferite politici și instrumente de finanțare în cadrul unui banner comun.

Comisia sprijină mass-media de știri prin:

Navigați prin file pentru mai multe detalii.

Protejarea libertății și pluralismului mass-mediei

Libertatea și pluralismul mass-mediei sunt două principii consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, iar Comisia are un rol în susținerea acestora.

Consolidarea rezilienței mass-mediei

Comisia urmărește să sprijine transformarea și competitivitatea sectorului mass-mediei de știri.

 • Scopul său este de a facilita un acces mai bun la finanțare prin două acțiuni:
  • Pe de o parte, prin accesul la datorii, cu sprijinul garanțiilor InvestEU,pe baza succesuluiMecanismului de garantare pentru sectoarele culturaleși creative (CCSGF), care facilitează accesul la finanțare pentru mass-media de știri.
  • Pe de altă parte,prin intermediul instrumentelor de capitaluri proprii, Comisia colaborează cu fundații și investitori filantropici în cadrul InvestEU pentru a căuta sinergii în domenii cu valoare societală ridicată, inclusiv sprijin pentru democrație și mass-media de știri.

Sprijinirea inovării în domeniul mass-mediei

Companiile europene din mass-media de știri trebuie să găsească noi modalități de a fi mai competitive, de a crește veniturile și de a-și îmbunătăți oferta.

Stimularea participării mass-mediei

Comisia dorește să stimuleze o sferă publică plină de viață și diversă, în care cetățenii să aibă acces la informații fiabile, inclusiv cu privire la afacerile UE.

 • Prinacțiunile salemultimedia, UE își propune să ofere cetățenilor informații independente cu privire la subiectele europene dincolo de unghiurile locale și naționale. Următoarele tipuri de acțiuni beneficiază de sprijin: canalulde televiziune Euronews, acoperirea afacerilor UE prin intermediul unei rețele radio, știri bazate pe date privind afacerile UE și conținut multilingv pe platformele europene.
 • Pentru a îmbunătăți accesul la informații pentru publicul tânăr, Comisia sprijină dezvoltarea deproiecte de știri inovatoare și atractivepentru tinerii europeni. Proiectele produc și distribuie zilnic conținut provocator de gândire, prezentând mai multe puncte de vedere, în formate atractive pentru tineri.
 • În plus, Comisia sprijină acțiunile de alfabetizare mediatică, cum ar fi publicareaOrientărilor saleprivind alfabetizarea în domeniul mass -mediei,publicarea unuiset de instrumente dealfabetizare în domeniul mass -mediei în cooperare cu Grupul european al autorităților de reglementare în domeniul audiovizualului (ERGA),Săptămâna europeanăa educației în domeniul mass-mediei și finanțarea proiectelor de alfabetizare în domeniul mass-mediei, pentru a ajuta cetățenii de toate vârstele să navigheze în mediul modern al știrilor și să fie mai bine pregătiți pentru a face față amenințărilor reprezentate de dezinformare.

Colaborarea cu sectorul mass-media

Comisia se angajează în schimburi periodice cu industria mass-mediei de știri pentru a înțelege mai bine prioritățile și provocările acesteia și pentru a acționa în direcția unei agende de inovare în mass-media de știri.

 • În acest scop, organizează cel puțin o dată pe an un Forum european al mass-mediei de știri (ENMF), carereuneșteorganizații media de știri, profesioniști, reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale și discută subiecte legate de mass-media de știri:

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Planul de acțiune european pentru mass-media și audiovizual

Planul de acțiune pentru mass-media și audiovizual (MAAP) urmărește să stimuleze mass-media europeană și să contribuie la menținerea autonomiei culturale și tehnologice europene în deceniul digital.

Citiți și