Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cyprus v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu na Cypre, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Cypru

Publikácie 2022

Grafický prehľad Cypru v DESI s rebríčkom 20 a skóre 48,4

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017

Správa o digitálnom pokroku v Európe (EDPR) spája kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Profil Cypru podľa EDPR: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (EL)

Telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Cyprus sa umiestnil na 22. mieste v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2017. V porovnaní s minulým rokom Cyprus zaznamenal významný pokrok v oblasti prepojenosti. Poskytovanie verejných služieb online sa približuje priemeru EÚ. Napriek tomu, že používatelia internetu sa zapájajú do širokej škály online činností, nízke úrovne digitálnych zručností môžu pôsobiť ako brzda ďalšieho rozvoja digitálneho hospodárstva a spoločnosti.

Profil delegácie DESI na Cypre: Stiahnuť PDF (EN) alebo Stiahnuť súhrn PDF (EL)

2016 publikácie

Stiahnuť profil indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) v krajineDESI ako pdf (EN); zhrnutie pdf (EL)

Stiahnite si hlavné ukazovatele krajiny ako prezentáciu bodu výkonu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (EL)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj