Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cypern i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Cypern, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

Europa-Kommissionen har siden 2014 overvåget medlemsstaternes digitale fremskridt gennem indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI). Fra 2023 og i overensstemmelse med det politiske program for det digitale årti 2030 er DESI nu integreret i rapporten om status over det digitale årti og anvendes til at overvåge fremskridtene hen imod de digitale mål. Du kan også henvise specifikt til landerapporterne

Publikationer 2022

Grafisk oversigt over Cypern i DESI, der viser en placering på 20 og en score på 48,4

Publikationer 2021

Publikationer for 2020

Publikationer 2019

2018-publikationer

Europas digitale statusrapport 2017

Rapporten om Europas digitale fremskridt (EDPR) kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund) med landespecifikke politiske indsigter, der gør det muligt for os at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og skabe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformning på EU-plan.

Cyperns EDPR-profil: Download PDF (EN) eller Download PDF (EL)

EDPR-faktablade om telekommunikation: Download PDF (EN)

Indeks for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Cypern er nummer 22 i indekset for digital økonomi og samfund (DESI) 2017. Sammenlignet med sidste år viste Cypern betydelige fremskridt med hensyn til konnektivitet. Leveringen af offentlige onlinetjenester ligger tæt på EU-gennemsnittet. Selv om internetbrugere deltager i en bred vifte af onlineaktiviteter, risikerer et lavt niveau af digitale færdigheder at fungere som en bremse for den videre udvikling af den digitale økonomi og dets digitale samfund.

Desi profil af Cypern: Download PDF (EN) eller Hent oversigt PDF (EL)

Publikationer for 2016

Download countryDESI-profilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) oversigt pdf (EL)

Download landets vigtigste indikatorer som en power point præsentation (EN)

Download den europæiske digitale statusrapport (EDPR*) som en pdf (EN) (EL)

Download EDPR telefaktabladene som en pdf (EN)

*EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund) med landespecifikke politiske indsigter, der gør det muligt for os at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og skabe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformning på EU-plan.

Se også

Det store billede

Landenes resultater inden for digitalisering

Landerapporterne om det digitale årti for 2023 skitserer, hvordan hver medlemsstat gør med hensyn til kardinalpointene for det digitale årti: Digitale færdigheder, digitale infrastrukturer, digitalisering af virksomheder og digitalisering af offentlige tjenester.

Se også