Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Index digitálnych verejných služieb v digitálnej ekonomike a spoločnosti

Komisia monitoruje ukazovatele digitálnych verejných služieb v EÚ s cieľom zabezpečiť, aby občania a vlády mali plný potenciál tejto technológie.

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2022 – Digitálne verejné služby

Referenčná hodnota pre elektronickú verejnú správu 2022

Referenčná hodnota pre elektronickú verejnú správu hodnotí poskytovanie a poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy v 35 krajinách Európy, 27 členských štátoch EÚ a na Islande, Nórsku, Švajčiarsku, Albánsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku a Türkiye. Občania zo zúčastnených krajín hodnotili digitálne vládne služby, navštívili a hodnotili viac ako 14 000 webových stránok.

Graf digitálnych verejných služieb Desi 2022 ukazuje, že Estónsko, Fínsko a Malta sa umiestnili v prvej trojke

Archívne dokumenty

Dokumenty 2021

Dokumenty 2020

Dokumenty 2019

Dokumenty 2018

Dokumenty 2017

Dokumenty 2016

Dokumenty 2015

Dokumenty 2014

 

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2021

Komisia uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2021, ktorý sleduje digitálny pokrok dosiahnutý v členských štátoch EÚ v kľúčových oblastiach.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) sumarizuje ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sleduje pokrok krajín EÚ.

Pozri aj

Súvisiaci obsah