Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové pripojenie v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Komisia naďalej monitoruje pripojenie v celej EÚ, pričom meria ponuku aj dopyt po pevnom a mobilnom širokopásmovom pripojení.

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov prostredníctvom správ indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v súlade s programom politiky digitálneho desaťročia do roku 2030 sa DESI teraz integruje do správy o stave digitálneho desaťročia a používa sa na monitorovanie pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov. 

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2022 – prepojenosť

Štúdie o prepojenosti 2022

Pokrytie širokopásmovým pripojením v Európe 2021

Štúdiao širokopásmovom pripojení v Európe je určená na monitorovanie pokroku členských štátov EÚ pri dosahovaní ich špecifických cieľov širokopásmového pokrytia, konkrétne: „Univerzálne pokrytie širokopásmovým pripojením s rýchlosťou najmenej 100 Mb/s, ktorá sa môže do roku 2025 zvýšiť na gigabitovú rýchlosť“ a „Gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2030“.

Ceny mobilných a pevných širokopásmových sietí v Európe 2021

Ceny mobilného a pevného širokopásmového pripojenia v Európe 2021 poskytujú komplexné údaje o maloobchodných cenách pevných a mobilných širokopásmových služieb za rok 2021 pre spotrebiteľov v EÚ27, Spojenom kráľovstve, na Islande, v Nórsku, Japonsku, Južnej Kórei a USA.

Graf Desi Connectivity rebríček Dánska, Holandska a Španielska v prvej trojke

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2021 – prepojenosť

Štúdie o prepojenosti 2021

Štúdia o cenách mobilného a pevného širokopásmového pripojenia v Európe na konci roka 2020

Štúdia o cenách mobilného a pevného širokopásmového pripojenia spája údaje z EÚ27, Spojeného kráľovstva, Islandu, Nórska, Japonska, Južnej Kórey a USA. Porovnáva ceny v celej EÚ, cenové rozdiely medzi EÚ a krajinami mimo EÚ a vývoj cien.

Štúdia o širokopásmovom pokrytí v rámci stratégie Európa 2020

V štúdii o širokopásmovom pokrytí v Európe v roku 2020 sa monitoruje pokrok členských štátov EÚ pri dosahovaní cieľov Digitálnej agendy pre Európu. Monitoruje najmä pokrok smerom k „univerzálnemu širokopásmovému pokrytiu s rýchlosťou aspoň 30 Mbps do roku 2020“ a „50 % domácností by malo mať širokopásmové pripojenie 100 Mbps alebo viac do roku 2020“.

Štúdia o národných plánoch širokopásmového pripojenia v EÚ27

Štúdia o národných plánoch širokopásmového pripojenia v členských štátoch EÚ poskytuje prehľad opatrení v oblasti pripojenia v rôznych krajinách EÚ vymedzených v národných plánoch širokopásmového pripojenia. Poskytuje aj posúdenie uskutočniteľnosti plnenia cieľov Digitálnej agendy pre stratégiu Európa 2020 a gigabitovej spoločnosti do roku 2025.

Prečítajte si štúdiu o národných plánoch širokopásmového pripojenia v EÚ27 (.pdf)

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2020 – prepojenosť.

DESI 2020: Vývoj na trhu so širokopásmovým pripojením v EÚ (.pdf)

Štúdie o prepojenosti 2020

Štúdia o cenách mobilného a pevného širokopásmového pripojenia v Európe na konci roka 2019

V štúdii sa skúmajú maloobchodné ceny pevných a mobilných širokopásmových služieb za rok 2019 pre spotrebiteľov v 27 štátoch EÚ a Spojenom kráľovstve, na Islande, v Nórsku, Japonsku, Južnej Kórei a USA. Údaje o ponukách pevného aj mobilného širokopásmového pripojenia sa po prvýkrát zbierali počas toho istého obdobia monitorovania, a to od 7. do 20. októbra 2019.

Štúdia o pokrytí širokopásmového pripojenia v Európe 2019 (SMART 2019/0020)

Štúdia o širokopásmovom pripojení v Európe je určená na monitorovanie pokroku členských štátov EÚ pri dosahovaní ich špecifických cieľov širokopásmového pokrytia, konkrétne: „Univerzálne pokrytie širokopásmovým pripojením rýchlosťou najmenej 30 Mbps do roku 2020“ a „50 % domácností by malo mať širokopásmové pripojenie 100 Mbps alebo viac do roku 2020“.

Štúdie o konektivite 2019

Desi 2019 – Pripojenie – Vývoj na širokopásmovom trhu v EÚ (pdf)

Štúdia o cenách mobilného širokopásmového pripojenia v Európe 2019 (SMART 2018/0045)

Táto štúdia poskytuje komplexné údaje o maloobchodných cenách mobilných širokopásmových služieb za rok 2019 pre spotrebiteľov v EÚ-28, na Islande, v Nórsku, v Türkiye, Japonsku, Južnej Kórei a USA. V každej krajine boli zahrnutí najväčší prevádzkovatelia mobilných sietí (MNO). Výsledky novej štúdie ukazujú, že ceny mobilného širokopásmového pripojenia naďalej klesajú.

Štúdia pre EK: Štúdia o pokrytí širokopásmového pripojenia v Európe 2018 SMART 2016/0043

Štúdia o širokopásmovom pripojení v Európe je určená na monitorovanie pokroku členských štátov EÚ pri dosahovaní konkrétnych cieľov širokopásmového pokrytia stanovených v Digitálnej agende pre Európu – konkrétne: „Univerzálne pokrytie širokopásmovým pripojením rýchlosťou aspoň 30 Mbps do roku 2020“ a „využívanie širokopásmového pripojenia 50 % domácností s rýchlosťou aspoň 100 Mb/s do roku 2020“.

Pevné ceny širokopásmového pripojenia v Európe 2018 (SMART 2018/0044)

Štúdia poskytuje komplexné údaje o maloobchodných cenách pevných širokopásmových ponúk za rok 2018 pre spotrebiteľov v EÚ-28, na Islande, v Nórsku, Japonsku, Južnej Kórei, Kanade a USA. V každej krajine bolo zahrnutých päť najväčších poskytovateľov internetových služieb (ISP). Údaje boli zozbierané z internetových stránok ISP v období od 8. do 22. októbra 2018.

Štúdie o konektivite 2018

Desi 2018 – Pripojenie – Vývoj na širokopásmovom trhu v EÚ (pdf)

Ceny mobilného širokopásmového pripojenia v Európe 2018 – SMART 2016/0045

Ukazovatele trhu s elektronickými komunikáciami

Pevné ceny širokopásmového pripojenia v Európe za rok 2017 (SMART – 2016/0044)

Štúdia poskytuje komplexné údaje o maloobchodných cenách pevných širokopásmových ponúk za rok 2017 pre spotrebiteľov v EÚ-28, na Islande, v Nórsku, Japonsku, Južnej Kórei, Kanade a USA. V každej krajine bolo zahrnutých päť najväčších poskytovateľov internetových služieb (ISP). Údaje boli zozbierané z internetových stránok ISP v období od 10. do 24. októbra 2017.

Štúdia pre EK: Ceny mobilného širokopásmového pripojenia v Európe za rok 2017 (SMART 2016/0045)

Štúdia poskytuje komplexné údaje o maloobchodných cenách mobilných širokopásmových ponúk za rok 2017 pre spotrebiteľov v 28 krajinách EÚ, Islande, Nórsku, Turecku, Japonsku, Južnej Kórei a USA. Výskum je založený na ponuke košov na slúchadlo a len dátových košov (laptopy a tablety).  Údaje sa zozbierali z webových stránok mobilných operátorov (dve alebo tri najväčšie v každej krajine) vo februári 2017 za ponuky vrátane telefónie (handset) a v júli 2017 za ponuky len na dáta (laptop alebo tablet).

Pokrytie širokopásmového pripojenia v Európe 2017 – (SMART 2016/0043)

Táto správa sa týka tridsaťjeden krajín v celej Európe – EÚ 28 a Nórska, Islandu a Švajčiarska a analyzuje dostupnosť deviatich širokopásmových technológií (DSL, VDSL, káblový modem, DOCSIS 3, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE a satelit) na každom trhu, na vnútroštátnej a vidieckej úrovni. 

Pevná a mobilná konvergencia v Európe. Merania kvality pre 5G a sieťovú denzifikáciu (SMART 2016/0046)

V tejto štúdii sa skúmajú pevné a mobilné siete (FMC) z hľadiska zvyšovania európskeho širokopásmového pripojenia prostredníctvom hustých malých bunkových sietí. Analýza sa zameriava na praktickú stránku sietí 5G, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality služieb a podporu pokrytia v celej EÚ prostredníctvom regulačných povinností týkajúcich sa mobilného širokopásmového pripojenia. V štúdii sa skúmajú ukazovatele kvality služieb spolu s celým rámcom potrebným na zavedenie takejto rozsiahlej transformácie.

 

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014 do roku 2022 zhrnul ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sledoval pokrok krajín EÚ.

Pozri aj

Výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V správach o krajinách digitálneho desaťročia za rok 2023 sa uvádza, ako každý členský štát koná, pokiaľ ide o základné body digitálneho desaťročia: Digitálne zručnosti, digitálne infraštruktúry, digitalizácia podnikov a digitalizácia verejných služieb.

Súvisiaci obsah

Pripojiteľnosť

Cieľom EÚ je, aby sa Európa stala do roku 2030 najprepojenejším kontinentom.