Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Index širokopásmového pripojenia v digitálnej ekonomike a spoločnosti

Komisia naďalej monitoruje pripojiteľnosť v celej EÚ a meria tak ponuku, ako aj dopyt po pevnom a mobilnom širokopásmovom pripojení.

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2022 – Pripojiteľnosť

Štúdie o konektivite 2022

Pokrytie širokopásmového pripojenia v Európe 2021

Cieľom štúdie Širokopásmové pokrytie v Európe je monitorovať pokrok členských štátov EÚ pri dosahovaní ich špecifických cieľov širokopásmového pokrytia, a to: „Univerzálne širokopásmové pokrytie s rýchlosťou najmenej 100 Mbps, rozšíriteľné na gigabitovú rýchlosť do roku 2025“ a „Gigabitové pripojenie pre všetkých do roku 2030“.

Ceny mobilných a pevných širokopásmových sietí v Európe 2021

Ceny mobilných a pevných širokopásmových sietí v Európe 2021 poskytujú komplexné údaje o maloobchodných cenách ponúk pevného a mobilného širokopásmového pripojenia v roku 2021 pre spotrebiteľov v EÚ27, Spojenom kráľovstve, na Islande, v Nórsku, Japonsku, Južnej Kórei a USA.

Desi Connectivity graf rebríčka Dánsko, Holandsko a Španielsko v prvej trojke

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2021 – Pripojiteľnosť

Štúdie o konektivite 2021

Štúdia o cenách mobilného a pevného širokopásmového pripojenia v Európe koncom roka 2020

Štúdia o cenách mobilných a pevných širokopásmových sietí spája údaje z EÚ27, Spojeného kráľovstva, Islandu, Nórska, Japonska, Južnej Kórey a USA. Porovnáva ceny v celej EÚ, cenové rozdiely medzi EÚ a krajinami mimo EÚ a vývoj cien.

Štúdia o širokopásmovom pokrytí v stratégii Európa 2020

V štúdii o širokopásmovom pokrytí v Európe v roku 2020 sa monitoruje pokrok členských štátov EÚ pri dosahovaní cieľov Digitálnej agendy pre Európu. Monitoruje najmä pokrok smerom k „univerzálnemu širokopásmovému pokrytiu rýchlosťou najmenej 30 Mbps do roku 2020“ a „50 % domácností by malo mať do roku 2020 širokopásmové pripojenie vo výške 100 Mbps alebo viac“.

Štúdia o národných plánoch širokopásmového pripojenia v EÚ27

Štúdia o národných plánoch širokopásmového pripojenia v členských štátoch EÚ poskytuje prehľad opatrení v oblasti pripojenia v rôznych krajinách EÚ vymedzených v národných plánoch širokopásmového pripojenia. Poskytuje tiež posúdenie uskutočniteľnosti plnenia cieľov Digitálnej agendy pre stratégiu Európa 2020 a gigabitovú spoločnosť do roku 2025.

Prečítajte si štúdiu o národných plánoch širokopásmového pripojenia v EÚ27 (.pdf)

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2020 – Pripojiteľnosť.

DESI 2020: Vývoj na trhu so širokopásmovým pripojením v EÚ (.pdf)

Štúdie o konektivite 2020

Štúdia o cenách mobilného a pevného širokopásmového pripojenia v Európe koncom roka 2019

V štúdii sa skúmajú maloobchodné ceny pevných a mobilných širokopásmových ponúk v roku 2019 pre spotrebiteľov v 27 štátoch EÚ a Spojenom kráľovstve, na Islande, v Nórsku, Japonsku, Južnej Kórei a USA. Údaje o pevných aj mobilných širokopásmových službách sa po prvýkrát zbierali počas rovnakého obdobia monitorovania, a to od 7. do 20. októbra 2019.

Štúdia o šírení širokopásmového pripojenia v Európe 2019 (SMART 2019/0020)

Cieľom štúdie Širokopásmové pokrytie v Európe je monitorovať pokrok členských štátov EÚ pri dosahovaní ich špecifických cieľov širokopásmového pokrytia, a to: „Univerzálne širokopásmové pokrytie s rýchlosťou najmenej 30 Mbps do roku 2020“ a „50 % domácností by malo mať do roku 2020 predplatné širokopásmového pripojenia 100 Mbps alebo viac“.

Štúdie o konektivite 2019

DESI 2019 – Pripojiteľnosť – vývoj na trhu so širokopásmovým pripojením v EÚ (pdf)

Štúdia o cenách mobilného širokopásmového pripojenia v Európe 2019 (SMART 2018/0045)

Táto štúdia poskytuje komplexné údaje o maloobchodných cenách ponúk mobilného širokopásmového pripojenia v roku 2019 pre spotrebiteľov v EÚ-28, na Islande, v Nórsku, v Türkiye, Japonsku, Južnej Kórei a USA. V každej krajine boli zahrnutí najväčší operátori mobilných sietí (MNO). Výsledky novej štúdie ukazujú, že ceny mobilného širokopásmového pripojenia naďalej klesajú.

Štúdia pre EK: Štúdia na tému Širokopásmové pokrytie v Európe 2018 SMART 2016/0043

Cieľom štúdie Širokopásmové pokrytie v Európe je monitorovať pokrok členských štátov EÚ pri dosahovaní špecifických cieľov širokopásmového pokrytia stanovených v Digitálnej agende pre Európu, konkrétne: „Univerzálne širokopásmové pokrytie s rýchlosťou najmenej 30 Mbps do roku 2020“ a „širokopásmové pokrytie 50 % domácností s rýchlosťou najmenej 100 Mbps do roku 2020“.

Ceny pevného širokopásmového pripojenia v Európe 2018 (SMART 2018/0044)

Štúdia poskytuje komplexné údaje o maloobchodných cenách ponúk pevného širokopásmového pripojenia v roku 2018 pre spotrebiteľov v EÚ-28, na Islande, v Nórsku, Japonsku, Južnej Kórei, Kanade a USA. V každej krajine bolo zahrnutých päť najväčších poskytovateľov internetových služieb (ISP). Údaje boli zhromaždené z internetových stránok ISP medzi 8. a 22. októbrom 2018.

Štúdie o konektivite 2018

DESI 2018 – Pripojiteľnosť – Vývoj na trhu so širokopásmovým pripojením v EÚ (pdf)

Ceny mobilného širokopásmového pripojenia v Európe 2018 – SMART 2016/0045

Ukazovatele trhu s elektronickými komunikáciami

Ceny pevného širokopásmového pripojenia v Európe 2017 (SMART – 2016/0044)

Štúdia poskytuje komplexné údaje o maloobchodných cenách ponúk pevného širokopásmového pripojenia v roku 2017 pre spotrebiteľov v EÚ-28, na Islande, v Nórsku, Japonsku, Južnej Kórei, Kanade a USA. V každej krajine bolo zahrnutých päť najväčších poskytovateľov internetových služieb (ISP). Údaje boli zhromaždené z internetových stránok ISP v období od 10. do 24. októbra 2017.

Štúdia pre EK: Ceny mobilného širokopásmového pripojenia v Európe 2017 (SMART 2016/0045)

Štúdia poskytuje komplexné údaje o maloobchodných cenách ponúk mobilného širokopásmového pripojenia v roku 2017 pre spotrebiteľov v 28 krajinách EÚ, na Islande, v Nórsku, Turecku, Japonsku, Južnej Kórei a USA. Výskum je založený na ponukových košíkoch na báze mobilných telefónov a košoch len s údajmi (laptopy a tablety).  Údaje boli zhromaždené z webových stránok mobilných operátorov (dve alebo tri najväčšie v každej krajine) vo februári 2017 v prípade ponúk vrátane telefónie (sada rúk) a v júli 2017 v prípade ponúk, ktoré sa týkajú len údajov (laptop alebo tablet).

Širokopásmové pokrytie v Európe 2017 – (SMART 2016/0043)

Táto správa sa vzťahuje na tridsaťjeden krajín v celej Európe – EÚ 28, plus Nórsko, Island a Švajčiarsko a analyzuje dostupnosť deviatich širokopásmových technológií (DSL, VDSL, káblový modem, DOCSIS 3, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE a satelit) na každom trhu na vnútroštátnej a vidieckej úrovni. 

Pevná a mobilná konvergencia v Európe. Merania kvality pre 5G a sieťové zahusťovanie (SMART 2016/0046)

V tejto štúdii sa skúmajú pevné a mobilné siete (FMC) z hľadiska zvýšenia európskeho širokopásmového pripojenia prostredníctvom hustých malých bunkových sietí. Analýza sa zameriava na praktickú stránku sietí 5G, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality služieb a podporu celoeurópskeho pokrytia prostredníctvom regulačných povinností týkajúcich sa mobilného širokopásmového pripojenia. V štúdii sa skúmajú ukazovatele kvality služieb spolu s celým rámcom potrebným na zavedenie takejto významnej transformácie.

 

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) sumarizuje ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sleduje pokrok krajín EÚ.

Pozri aj

Súvisiaci obsah

Pripojiteľnosť

Cieľom EÚ je, aby bola Európa do roku 2030 najprepojenejším kontinentom.