Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014 do roku 2022 zhrnul ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sledoval pokrok krajín EÚ.

    logo DESI

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov prostredníctvom správ indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v súlade s programom politiky digitálneho desaťročia do roku 2030 sa DESI teraz integruje do správy o stave digitálneho desaťročia a používa sa na monitorovanie pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov. 

DESI 2022

Správy DESI 2022 vychádzajú najmä z údajov za rok 2021 a sledujú pokrok dosiahnutý v členských štátoch EÚ v digitálnej oblasti. Počas pandémie COVID-19 členské štáty pokročili vo svojom úsilí o digitalizáciu, ale stále zápasia s odstraňovaním rozdielov v digitálnych zručnostiach, digitálnej transformácii MSP a zavádzaní pokročilých sietí 5G.

EÚ predložila značné zdroje na podporu digitálnej transformácie. 127 miliárd EUR je určených na digitálne reformy a investície do národných plánov obnovy a odolnosti. Ide o bezprecedentnú príležitosť na urýchlenie digitalizácie, zvýšenie odolnosti Únie a zníženie vonkajších závislostí s reformami aj investíciami. Členské štáty vyčlenili v priemere 26 % svojich prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) na digitálnu transformáciu, čo je nad povinnou prahovou hodnotou 20 %. Členské štáty, ktoré sa rozhodli investovať viac ako 30 % svojich prostriedkov pridelených na Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti do digitálnych technológií, sú Rakúsko, Nemecko, Luxembursko, Írsko a Litva.

Graf znázorňujúci výkonnosť krajiny v DESI: Dánsko, Fínsko a Holandsko vedú v oblasti digitálnej výkonnosti
 

Stiahnite si európsku analýzu 2022 (.pdf) 

Metodika na stiahnutie DESI 2022 (.pdf) 

Zobraziť správy o jednotlivých krajinách 

Hodnotiaca tabuľka žien v digitálnej oblasti (WiD)

Hodnotiaca tabuľka WiD je jedným z opatrení zavedených na posúdenie začlenenia žien do digitálnych pracovných miest, kariéry a podnikania. Hodnotiaca tabuľka hodnotí výsledky členských štátov v oblasti využívania internetu, zručností používateľov internetu, ako aj odborných zručností a zamestnanosti na základe 12 ukazovateľov.

Stiahnuť WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Metodika sťahovania WiD 2022 (.pdf) 

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Digitálne desaťročie Európy

EÚ presadzuje udržateľnú víziu digitálnej spoločnosti zameranú na človeka počas celého digitálneho desaťročia s cieľom posilniť postavenie občanov a podnikov.

Hlbší pohľad

Výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V správach o krajinách digitálneho desaťročia za rok 2023 sa uvádza, ako každý členský štát koná, pokiaľ ide o základné body digitálneho desaťročia: Digitálne zručnosti, digitálne infraštruktúry, digitalizácia podnikov a digitalizácia verejných služieb.

Pozri aj

Veľvyslanci DigitalEU

Veľvyslanci DigitalEU združujú novinárov, redaktorov a influencerov pôsobiacich v oblasti digitálnych a technologických tém.