Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) sumarizuje ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sleduje pokrok krajín EÚ.

  graf hlavných zistení správy

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov prostredníctvom správ indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014. DESI každý rok zahŕňa profily krajín, ktoré podporujú členské štáty pri určovaní oblastí, ktoré si vyžadujú prioritné opatrenia, ako aj tematické kapitoly ponúkajúce analýzu na európskej úrovni v kľúčových digitálnych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné na podporu politických rozhodnutí.

Správy DESI 2022 vychádzajú najmä z údajov za rok 2021 a sledujú pokrok dosiahnutý v členských štátoch EÚ v digitálnej oblasti. Počas pandémie COVID-19 členské štáty pokročili vo svojom úsilí o digitalizáciu, ale stále majú problém odstrániť medzery v digitálnych zručnostiach, digitálnej transformácii MSP a zavádzaní pokročilých sietí 5G.

EÚ dala k dispozícii značné zdroje na podporu digitálnej transformácie. 127 miliárd EUR je určených na digitálne reformy a investície do národných plánov obnovy a odolnosti. Ide o bezprecedentnú príležitosť na urýchlenie digitalizácie, zvýšenie odolnosti Únie a zníženie vonkajšej závislosti reforiem aj investícií. Členské štáty vyčlenili v priemere 26 % svojich pridelených prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na digitálnu transformáciu nad povinnou prahovou hodnotou 20 %. Členské štáty, ktoré sa rozhodli investovať viac ako 30 % svojich pridelených prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti do digitálnych technológií, sú Rakúsko, Nemecko, Luxembursko, Írsko a Litva.

DESI 2022

Graf znázorňujúci výkonnosť krajiny v DESI: Dánsko, Fínsko a Holandsko majú vedúce postavenie v oblasti digitálnych výkonov  

Stiahnuť európsku analýzu 2022 (.pdf) 

Metodika sťahovania DESI 2022 (.pdf) 

Zobraziť správy o jednotlivých krajinách 

Kľúčové oblasti Desi

 1. Ľudský kapitál
 2. Konektivita
 3. Integrácia digitálnych technológií
 4. Digitálne verejné služby 

Hodnotiaca tabuľka žien v digitálnej oblasti (WiD)

Hodnotiaca tabuľka WiD je jedným z opatrení zavedených na posúdenie začlenenia žien do digitálnych pracovných miest, kariéry a podnikania. V hodnotiacej tabuľke sa hodnotí výkonnosť členských štátov v oblasti používania internetu, zručností používateľov internetu, ako aj odborných zručností a zamestnanosti na základe 12 ukazovateľov.

Stiahnuť WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Metodika sťahovania WiD 2022 (.pdf) 

Preskúmať údaje

   

  Spätná väzba

  Vítame vašu spätnú väzbu k indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti. 

  Súvisiaci obsah

  Širšia perspektíva

  Digitálne desaťročie Európy

  EÚ bude presadzovať udržateľnú víziu digitálnej spoločnosti zameranú na človeka počas celého digitálneho desaťročia s cieľom posilniť postavenie občanov a podnikov.

  Hlbší pohľad

  Pozri aj

  Veľvyslanci DigitalEU

  Veľvyslanci DigitalEU združujú novinárov, redaktorov a influencerov pôsobiacich v oblasti digitálnych a technologických tém.