Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ľudský kapitál a digitálne zručnosti v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Komisia monitoruje „zručnosti používateľov internetu“ a „pokročilé zručnosti a rozvoj“ v celej EÚ s cieľom zabezpečiť, aby boli ľudia vybavení na digitálne desaťročie.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2021

Komisia uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2021, ktorý sleduje digitálny pokrok dosiahnutý v členských štátoch EÚ v kľúčových oblastiach.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) sumarizuje ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sleduje pokrok krajín EÚ.

Pozri aj

Súvisiaci obsah

Digitálne zručnosti

EÚ vypracovala celý rad politík a iniciatív na zvýšenie digitálnych zručností pracovníkov aj...