Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Kibernetska varnost: EU ima osmi dialog z Združenimi državami Amerike

Evropska unija in Združene države so 15. in 16. decembra 2022 v Washingtonu organizirale osmi kibernetski dialog med EU in ZDA. Do tega je prišlo v okviru dramatičnega poslabšanja okolja kibernetskih groženj zaradi nezakonite vojaške agresije Rusije proti Ukrajini, ki je poudarila potrebo po okrepljenem čezatlantskem sodelovanju in usklajevanju za preprečevanje in odkrivanje zlonamernih kibernetskih dejavnosti ter odzivanje nanje in poudarila, da je treba zagotoviti, da je kritična infrastruktura varna in odporna.

graphic showing a lock above a chip

iStock photo Getty images plus

Razpravljali so tudi o ustreznih sedanjih in prihodnjih kibernetskih strategijah, politikah in zakonodaji ter kibernetski diplomaciji, kriznem upravljanju in odzivanju na krize. EU je zlasti poročala o stališču EU na področju kibernetske varnosti in novi politiki kibernetske obrambe, ki je bila razvita leta 2022, da bi okrepila kibernetsko odpornost in zmogljivosti EU za odkrivanje, odvračanje in odzivanje, okrepila sodelovanje med kibernetskimi akterji EU in razvila mehanizme za spodbujanje skupnih zmogljivosti na ravni EU.

EU in ZDA so ponovno potrdile tudi svojo nadaljnjo zavezanost spodbujanju globalnega, odprtega, svobodnega, stabilnega in varnega kibernetskega prostora, v katerem se v celoti uporablja mednarodno pravo, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter podpira socialni, politični in gospodarski razvoj EU, ZDA in naših partnerjev, vključno z Ukrajino in Zahodnim Balkanom.

Krepitev zmogljivosti na področju kibernetske varnosti

Krepitev kibernetskih zmogljivosti je prednostna naloga EU in ZDA ter vključuje podporo pri spremljanju groženj, krepitvi vladnih struktur za obravnavanje kibernetskih groženj, odkrivanju in blaženju kibernetskih napadov, podpiranju kriznega upravljanja in kibernetski odpornosti. V ta namen so strani razpravljale o načinih sodelovanja pri situacijskem zavedanju in izmenjavi informacij ter kriznem upravljanju na tehnični, operativni in politični ravni.

Po posebni seji o izkušnjah, pridobljenih pri usklajevanju podpore Ukrajini in Zahodnemu Balkanu, sta se EU in ZDA dogovorili, da bosta dodatno poglobili sodelovanje in usklajevanje na področju krepitve zmogljivosti in podpore za upravljanje kibernetskih kriz tretjim državam.

Stabilen kibernetski prostor

Da bi kibernetski prostor ostal stabilen in varen, sta se EU in ZDA zavezali, da bosta od držav zahtevali odgovornost za dejanja, ki so v nasprotju z vse večjim soglasjem o odgovornem ravnanju držav v kibernetskem prostoru. Strani so si izmenjale ustrezne strategije za držo in kibernetske zbirke orodij, da bi zagotovile skupne učinke naših skupnih prizadevanj za boj proti kibernetskim grožnjam.

EU in ZDA so poudarile pomen okvira ZN za odgovorno ravnanje držav v kibernetskem prostoru in svojo zavezanost reševanju skupnih izzivov v zvezi s kibernetskimi vprašanji na podlagi okvira za odgovorno ravnanje držav. Poleg sodelovanja v ZN sta EU in ZDA izrazili zanimanje za tesnejše sodelovanje v drugih mednarodnih organizacijah in regionalnih forumih, vključno z OVSE, Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU), Forumom o upravljanju interneta (IGF), G20, pa tudi s podobno mislečimi partnerji.

Krepitev kibernetske odpornosti

Obe strani sta priznali, da je treba sprejeti ukrepe za izboljšanje kibernetske varnosti strojne in programske opreme, zato so EU in ZDA razpravljale o predlaganem aktu EU o kibernetski odpornosti v zvezi s programsko in strojno opremo, shemi ZDA za označevanje IOT in izvršni odredbi o programski opremi ter s tem povezanem delu na področju standardizacije.

EU in ZDA sta izmenjali mnenja in najboljše prakse za zaščito kritične infrastrukture, vključno z direktivo EU VOIS2 in zakonom ZDA o kibernetskih incidentih za kritično infrastrukturo na področjih, kot so ocene tveganja in poročanje o incidentih. Organizirana je bila tudi posebna seja o javno-zasebnih partnerstvih z evropsko in ameriško industrijo, na kateri so bile preučene možnosti za nadaljnjo krepitev vloge zasebnega sektorja za ohranjanje varnosti kibernetskega prostora.

EU in ZDA so izrazile tudi interes za krepitev sodelovanja in izmenjav na področju kibernetske varnosti kritične vesoljske infrastrukture. V skladu s skupno izjavo predsednice Ursule von der Leyen in predsednika Bidna iz marca 2022 je bil dosežen nadaljnji napredek pri vzpostavitvi strukturirane izmenjave informacij o kibernetski varnosti o grožnjah in grožnjah med subjekti EU in ZDA ter pri izmenjavi stališč in ustreznih orodij za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in podobno mislečimi partnerji.

Obe strani sta se zavezali, da bosta okrepili sodelovanje na področju zaščite kritične infrastrukture, kibernetske varnosti digitalnih proizvodov (vključno s standardizacijo) in izmenjave informacij. V zvezi s tem sta obe strani razpravljali o vzpostavitvi nove štipendije EU-ZDA za kibernetsko varnost, ki bi osebju EU in ZDA omogočila, da okrepi izmenjave ter okrepi zaupanje in razumevanje kibernetske varnosti.

Lorena Boix Alonso, direktorica za digitalno družbo, zaupanje in kibernetsko varnost pri Generalnem direktoratu za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CONNECT), Evropska komisija, in Joanneke Balfoort, direktorica za varnost in obrambo pri Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD), sta sopredsedovala dialogu o EU, pri čemer so sodelovali ENISA, Agencija EU za kibernetsko varnost in CERT-EU, skupina za odzivanje na računalniške grožnje za institucije, organe in agencije EU. Na strani ZDA je dialog gostil Jennifer Bachus, glavni namestnik sekretarja Urada za kibernetski prostor in digitalno politiko na državnem ministrstvu. Več držav članic EU je sodelovalo kot opazovalke.

Več informacij o digitalnem področju v Svetu EU-ZDA za trgovino in tehnologijo