Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

22 projektov na področju kibernetske varnosti, izbranih za prejem 10,9 milijona EUR

Izvajalci bistvenih storitev, nacionalni certifikacijski organi za kibernetsko varnost in nacionalni pristojni organi za kibernetsko varnost so med izbranimi kandidati, ki bodo prejeli 11 milijonov EUR sredstev iz razpisa instrumenta za povezovanje Evrope na področju kibernetske varnosti 2020. Evropska unija podpira 22 projektov v 18 državah, katerih cilj je razvoj zmogljivosti različnih akterjev na področju kibernetske varnosti v 18 državah.

    sistem, ki je bil vdiran

iStock Getty Images Plus

Nacionalni akreditacijski organi in organi za ugotavljanje skladnosti prvič prejmejo podporo. 

Upravičenci bodo pridobili orodja in spretnosti, potrebne za izpolnjevanje zahtev iz direktive o varnosti omrežij in informacijskih sistemov ter akta o kibernetski varnosti, prav tako pa bodo sodelovali pri dejavnostih za učinkovito sodelovanje na ravni EU. 

Povezani sporazumi o nepovratnih sredstvih bodo podpisani do tretjega četrtletja leta 3 2021, novi projekti pa naj bi se začeli pred koncem leta.

                                            
Nekaj zanimivih dejstev o tem pozivu:

  • En projekt bo vzpostavil Center za izmenjavo in analizo informacij (ISAC) v energetskem sektorju.
  • Pristaniški organi, univerza in subjekti iz sektorjev, kot so zdravstvo, energetika, finance, oskrba z vodo, zračni in cestni promet, prejemajo finančna sredstva kot izvajalci bistvenih storitev.

 

Predlogi, izbrani glede na cilj Število predlogov
Podpora izvajalcem bistvenih storitev, pristojnim nacionalnim organom ter izmenjavi in analizi informacij 12
Podpora skupni pripravljenosti, skupni situacijski ozaveščenosti in usklajenemu odzivu na kibernetske incidente 4
Podpora sodelovanju in krepitvi zmogljivosti za certificiranje kibernetske varnosti 6
Veliki seštevek 22

 

Kibernetska varnost v okviru IPE Telecom

EU je v okviru IPE skupaj vložila 47,4 milijona EUR v krepitev kibernetske varnosti. 
Kmalu bodo objavljeni nadaljnji razpisi za zbiranje predlogov za kibernetsko varnost v okviru programa za digitalno Evropo.
 

Povezane vsebine

Širša slika

Politike kibernetske varnosti

Evropska unija si na različnih področjih prizadeva za spodbujanje kibernetske odpornosti, varovanje naše komunikacije in podatkov ter zagotavljanje varnosti spletne družbe in gospodarstva.

Glej tudi

Akt EU o kibernetski varnosti

Akt o kibernetski varnosti krepi Agencijo EU za kibernetsko varnost (ENISA) in vzpostavlja certifikacijski okvir za kibernetsko varnost za proizvode in storitve.