Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

22 proġett taċ-ċibersigurtà magħżula biex jirċievu EUR 10.9 miljun

L-operaturi tas-Servizzi Essenzjali (OES), l-Awtoritajiet Nazzjonali taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (NCCAs) u l-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali (NCAs) għaċ-ċibersigurtà huma fost l-applikanti magħżula li se jirċievu EUR 11-il miljun f’finanzjament mis-sejħa taċ-ċibersigurtà tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 2020. L-Unjoni Ewropea qed tappoġġa 22 proġett fi 18-il pajjiż bil-għan li jiġu żviluppati kapaċitajiet ta’ varjetà ta’ atturi taċ-ċibersigurtà fi 18-il pajjiż.

    sistema li ġiet Hacked

iStock Getty Images Plus

Il-Korpi Nazzjonali ta’ Akkreditazzjoni u l-Korpi ta’ Valutazzjoni tal-Konformità qed jirċievu appoġġ għall-ewwel darba. 

Il-benefiċjarji se jiksbu l-għodod u l-ħiliet meħtieġa biex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti mid-Direttiva NIS u l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà u se jinvolvu ruħhom ukoll f’attivitajiet biex jikkooperaw b’mod effettiv fil-livell tal-UE. 

Il-ftehimiet ta’ għotja relatati se jiġu ffirmati sat-tielet trimestru tal-3 2021 u l-proġetti l-ġodda huma mistennija li jibdew qabel tmiem is-sena.

                                            
Xi fatti interessanti dwar din is-sejħa:

  • Proġett wieħed se jwaqqaf Ċentru għall-Kondiviżjoni u l-Analiżi tal-Informazzjoni (ISAC) fis-settur tal-enerġija
  • L-awtoritajiet tal-port, università u entitajiet minn setturi bħas-saħħa, l-enerġija, il-provvista finanzjarja, tal-ilma, l-ajru u t-trasport bit-triq qed jirċievu finanzjament bħala Operaturi tas-Servizzi Essenzjali (OES)

 

Proposti magħżula skont l-objettiv Numru ta’ proposti
Appoġġ għall-Operaturi tas-Servizzi Essenzjali (OES), l-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali u l-Kondiviżjoni u l-Analiżi tal-Informazzjoni 12
Appoġġ għat-tħejjija konġunta, l-għarfien kondiviż tas-sitwazzjoni u r-rispons koordinat għall-inċidenti taċ-ċibersigurtà 4
Appoġġ għall-kooperazzjoni u l-bini tal-kapaċità għaċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà 6
It-Total tal-Grand 22

 

Iċ-ċibersigurtà taħt is-CEF Telecom

B’kollox l-UE investiet EUR 47.4 miljun fit-tisħiħ taċ-ċibersigurtà permezz tal-FNE. 
Dalwaqt se jinfetħu aktar sejħiet għal proposti għaċ-ċibersigurtà taħt il-programm Ewropa Diġitali.
 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Politiki taċ-Ċibersigurtà

l-Unjoni Ewropea taħdem fuq diversi fronti biex tippromwovi r-reżiljenza ċibernetika, tissalvagwardja l-komunikazzjoni u d-data tagħna u żżomm is-soċjetà u l-ekonomija online siguri.

Ara Wkoll

L-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà

L-Att dwar iċ-Ċibersigurtà jsaħħaħ l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) u jistabbilixxi qafas taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għall-prodotti u s-servizzi.