Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

22 projekta u području kibersigurnosti odabrana za dodjelu 10,9 milijuna EUR

Operatori ključnih usluga (OES), nacionalna tijela za kibersigurnosnu certifikaciju (NCCA-i) i nacionalna nadležna tijela za kibersigurnost među odabranim su podnositeljima zahtjeva koji će primiti 11 milijuna EUR financijskih sredstava u okviru poziva za kibersigurnost u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za 2020. Europska unija podupire 22 projekta u 18 zemalja s ciljem razvoja sposobnosti raznih aktera u području kibersigurnosti u 18 zemalja.

    sustav koji je hakiran

iStock Getty Images Plus

Nacionalna akreditacijska tijela i tijela za ocjenjivanje sukladnosti prvi put primaju potporu. 

Korisnici će steći alate i vještine potrebne za usklađivanje sa zahtjevima utvrđenima Direktivom NIS i Aktom o kibersigurnosti te će sudjelovati u aktivnostima za učinkovitu suradnju na razini EU-a. 

Povezani sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava bit će potpisani do trećeg tromjesečja 3 2021., a očekuje se da će novi projekti započeti prije kraja godine.

                                            
Neke zanimljive činjenice o ovom pozivu:

  • Jednim projektom osnovat će se Centar za razmjenu i analizu informacija (ISAC) u energetskom sektoru
  • Lučke uprave, sveučilište i subjekti iz sektora kao što su zdravstvo, energetika, financije, opskrba vodom, zračni i cestovni promet primaju financijska sredstva kao operatori osnovnih usluga (OES)

 

Prijedlozi odabrani prema cilju Broj prijedloga
Potpora operaterima osnovnih usluga (OES), nacionalnim nadležnim tijelima te razmjeni i analizi informacija 12
Potpora zajedničkoj pripravnosti, zajedničkoj informiranosti o stanju i koordiniranom odgovoru na kiberincidente 4
Potpora suradnji i izgradnji kapaciteta za kibersigurnosnu certifikaciju 6
Ukupno 22

 

Kibersigurnost u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za telekomunikacije

EU je u okviru CEF-a uložio ukupno 47,4 milijuna EUR u jačanje kibersigurnosti. 
Uskoro će se otvoriti daljnji pozivi na podnošenje prijedloga za kibersigurnost u okviru programa Digitalna Europa.
 

Povezani sadržaj

Šira slika

Politike kibersigurnosti

Europska unija radi na različitim područjima na promicanju kiberotpornosti, zaštiti naše komunikacije i podataka te očuvanju sigurnosti internetskog društva i gospodarstva.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt EU-a o kibersigurnosti

Aktom o kibersigurnosti jača se Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) i uspostavlja okvir za kibersigurnosnu certifikaciju proizvoda i usluga.