Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

22 projektů kybernetické bezpečnosti vybraných na 10,9 milionu EUR

Provozovatelé základních služeb (OES), vnitrostátních certifikačních orgánů pro kybernetickou bezpečnost (NCCA) a příslušných vnitrostátních orgánů pro kybernetickou bezpečnost jsou mezi vybranými žadateli, kteří obdrží finanční prostředky ve výši 11 milionů EUR z výzvy Nástroje pro propojení Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti 2020. Evropská unie podporuje 22 projektů v 18 zemích s cílem rozvíjet schopnosti různých aktérů v oblasti kybernetické bezpečnosti v 18 zemích.

    systém, který byl hacknut

iStock Getty Images Plus

Vnitrostátní akreditační orgány a subjekty posuzování shody poprvé dostávají podporu. 

Příjemci získají nástroje a dovednosti nezbytné pro splnění požadavků stanovených směrnicí o bezpečnosti sítí a informací a aktem o kybernetické bezpečnosti a rovněž se zapojí do činností zaměřených na účinnou spolupráci na úrovni EU. 

Související grantové dohody budou podepsány do 3. čtvrtletí 2021 a očekává se, že nové projekty budou zahájeny do konce roku.

                                            Několik zajímavých faktů o této výzvě:

  • Jedním z projektů bude zřízeno středisko pro sdílení a analýzu informací (ISAC) v odvětví energetiky.
  • Přístavní orgány, univerzita a subjekty z odvětví, jako je zdravotnictví, energetika, finanční, vodohospodářská, letecká a silniční doprava, dostávají finanční prostředky jako provozovatelé základních služeb (OES)

 

Návrhy vybrané podle cílePočet návrhů
Podpora provozovatelů základních služeb (OES), příslušných vnitrostátních orgánů a sdílení a analýzy informací12
Podpora společné připravenosti, sdíleného situačního povědomí a koordinované reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty4
Podpora spolupráce a budování kapacit pro certifikaci kybernetické bezpečnosti6
Celkový počet22

 

Kybernetická bezpečnost v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti telekomunikací

Celkem EU investovala 47,4 milionu EUR do posílení kybernetické bezpečnosti prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy. Brzy budou v rámci programu Digitální Evropa zahájeny další výzvy k předkládání návrhů v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

Související obsah

Souvislosti

Politika kybernetické bezpečnosti

Evropská unie pracuje na různých frontách, aby podporovala kybernetickou odolnost, chránila naši komunikaci a data a udržela online společnost a ekonomiku v bezpečí.

Viz také

Akt EU o kybernetické bezpečnosti

Akt o kybernetické bezpečnosti posiluje Agenturu EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a zavádí rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti pro produkty a služby.