Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

EU:s digitala covidintyg: EU lanserar en ny återkallelsefunktion

Den här veckan antog kommissionen en EU-mekanism som gör det möjligt att återkalla EU:s digitala covidintyg på ett bedrägligt eller felaktigt sätt. När ett certifikat väl har återkallats i en medlemsstat kommer det med denna åtgärd också att visa att det är ogiltigt i andra medlemsstater.

image of a person holding a smartphone with a covid certificate on display

European Commission

Sedan systemet med EU:s digitala covidintyg började tillämpas i juli 2021 har mer än 1.7 miljarder intyg utfärdats. På grund av sin framgångsrika roll när det gäller att hjälpa till att häva reserestriktionerna har EU-intyg ibland blivit ett mål för bedragare, men det totala antalet intyg som utfärdats på ett bedrägligt eller felaktigt sätt är fortfarande mycket lågt. När bedrägeri eller misstag upptäcks är det viktigt att de berörda certifikaten kan återkallas. Flera medlemsstater har redan infört system för återkallande på nationell nivå, men det nya systemet på EU-nivå kommer att möjliggöra ett säkert och effektivt återkallande över gränserna via EU:s nätsluss. Denna förbättring bör ytterligare stärka tilliten till och förtroendet för systemet med EU:s digitala covidintyg.

Närmare upplysningar

EU:s digitala covidintyg