Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Съвет ЕС-САЩ по търговия и технологии: укрепване на подновеното ни партньорство в бурни времена

ЕС и САЩ потвърдиха отново тясното си сътрудничество за справяне с глобалните търговски и технологични предизвикателства в съответствие с общия си ангажимент по отношение на демокрацията, свободата и правата на човека.

picture of the flags of the United States of America and the European Union

iStock photo Getty images plus

На второто министерско заседание на Съвета по търговия и технологии (СТТ) в Париж и двете страни отново изтъкнаха централната роля на СТТ за подновеното трансатлантическо партньорство, което вече бе използвано за координиране на съвместните мерки, предприети от ЕС и САЩ в контекста на руската агресия срещу Украйна.

Пълен текст на съобщението за печата