Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Човешки капитал и цифрови умения в индекса за цифровата икономика и цифровото общество

Комисията наблюдава „уменията на потребителите в интернет„и „усъвършенстваните умения и развитието“ в целия ЕС, за да гарантира, че хората са подготвени за цифровото десетилетие.

Доклад за индекса за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2022 г. — Human Capital

Графика на Човешкия капитал на Деси 2022, показваща Финландия, Холандия и Ирландия, класирани в челната тройка

Архивиране на документи

Документи за 2021 г.

Документи 2020

Документи 2019

Документи 2018

Документи 2017

Документи 2016

Документи 2015

Документи 2014

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (2022 г.): цялостният напредък, но цифровите умения, МСП и 5G мрежите изостават

Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии.

PRESS RELEASE |
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, 2021 г.

Комисията публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г., който проследява напредъка в областта на цифровите технологии, постигнат в държавите — членки на ЕС, в ключови области.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Съдържание по темата

Обща картина

Индекс на цифровата икономика и общество (DESI)

Индексът за цифрова икономика и общество (DESI) обобщава показателите за цифровите резултати на Европа и проследява напредъка на държавите от ЕС.

Вижте също

Научноизследователска и развойна дейност в областта на ИКТ в индекса за цифровата икономика и цифровото общество

Комисията следва актуализациите в сектора на ИКТ, включително в областта на научноизследователската и развойната дейност, които допринасят значително за икономиката на ЕС.

Свързано съдържание