Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cilvēkkapitāls un digitālās prasmes digitālajā ekonomikā un sabiedrībā

Komisija uzrauga “interneta lietotāju prasmes” un “progresīvās prasmes un attīstību” visā ES, lai nodrošinātu, ka cilvēki ir aprīkoti digitālajai desmitgadei.

Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu digitālo progresu, izmantojot Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. No 2023. gada un saskaņā ar Digitālās desmitgades politikas programmu 2030. gadam DESI tagad ir integrēta ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē un tiek izmantota, lai uzraudzītu progresu digitālo mērķrādītāju sasniegšanā. 

2022. gada ziņojums par digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu — cilvēkkapitāls

DESI 2022 Cilvēkkapitāla diagramma, kurā attēlota Somija, Nīderlande un Īrija, ierindojot trīs labākos punktus

Arhīvs Dokumenti

Dokumenti 2021. gadā

Dokumenti 2020. gadā

Dokumenti 2019. gadā

Dokumenti, 2018. gads

Dokumenti 2017. gadā

Dokumenti 2016. gadā

Dokumenti par 2015. gadu

2014. gada dokumenti

 

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Digital Economy and Society Index 2021

The Commission published the results of the 2021 Digital Economy and Society Index (DESI), which tracks digital progress made in EU Member States in key areas.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)

No 2014. līdz 2022. gadam Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) apkopoja rādītājus par Eiropas digitālo sniegumu un izsekoja ES valstu progresu.

Skatīt arī

Valstu sniegums digitalizācijas jomā

2023. gada digitālās desmitgades valstu ziņojumos ir izklāstīts, kā katra dalībvalsts rīkojas attiecībā uz digitālās desmitgades kardinālajiem punktiem: Digitālās prasmes, digitālās infrastruktūras, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija.

Saistītais saturs

Digitālās prasmes

ES ir izstrādājusi virkni rīcībpolitiku un iniciatīvu, kuru mērķis ir uzlabot gan darbaspēka, gan...