Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Index lidského kapitálu a digitálních dovedností v digitální ekonomice a společnosti

Komise monitoruje „dovednosti uživatelů internetu“ a „pokročilé dovednosti a rozvoj“ v celé EU s cílem zajistit, aby lidé byli vybaveni pro digitální dekádu.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Index digitální ekonomiky a společnosti 2021

Komise zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti za rok 2021 (DESI), který sleduje digitální pokrok dosažený v členských státech EU v klíčových oblastech.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Související obsah

Souvislosti

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI)

V letech 2014 až 2022 shrnoval index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ukazatele týkající se digitální výkonnosti Evropy a sledoval pokrok zemí EU.

Viz také

Výsledky zemí v oblasti digitalizace

Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.

Související obsah

Digitální dovednosti

EU vypracovala řadu politik a iniciativ na zlepšení digitálních dovedností pracovní síly i...