Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип във Франция

Тази страница представя актуалното състояние на прилагането на геоблокирането във Франция и местните звена за контакт.

    знамето на Франция

Изпълнителен орган 

Съдействие на органите на потребителите

Мерки, приложими при нарушения

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също