Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Prantsusmaal

Sellel lehel antakse ülevaade asukohapõhise blokeerimise rakendamise hetkeseisust Prantsusmaal ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Prantsusmaa lipp

Täitevasutus 

Tarbijaorganisatsioonide abistamine

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

Seotud sisu

Üldpilt

Geoblokeerimine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad ELis internetikaubandust ja piiriülest müüki.

Vaata lisaks