Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Prantsusmaal

Sellel lehel antakse ülevaade geoblokeerimise rakendamise seisust Prantsusmaal ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Prantsusmaa lipp

Täitevasutus 

Tarbijakaitseasutuste abistamine

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

Seotud sisu

Üldpilt

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.

Vaata lisaks