Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na zavádění digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy.

© Evropská komise

Zavedení programu DIGITAL Europe

fix-empty

Jak učinit Evropu ekologičtější a digitálnější, je dvojí výzvou pro naši generaci a náš úspěch při jejich plnění bude určovat naši budoucnost.

Evropská komise se začala zabývat zelenější Evropou prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu. Zároveň otevírá diskuse o přechodu k digitálnějšímu světu: digitální transformace.

Digitální technologie a infrastruktura hrají klíčovou roli v našem soukromém životě a podnikatelském prostředí. Spoléháme se na ně při komunikaci, práci, rozvoji vědy a řešení aktuálních environmentálních problémů. Pandemie COVID-19 zároveň poukázala nejen na to, jak moc se spoléháme na naši technologii, která nám bude k dispozici, ale také na tom, jak důležité je, aby Evropa nebyla závislá na systémech a řešeních pocházejících z jiných regionů světa. Dlážděním cesty k dosažení tohoto cíle je DIGITAL program.

Program Digitální Evropa poskytne strategické financování pro řešení těchto výzev a podpoří projekty v pěti klíčových oblastech kapacity: v oblasti superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, pokročilých digitálních dovedností a zajištění širokého využívání digitálních technologií v celé ekonomice a společnosti, mimo jiné prostřednictvím center pro digitální inovace. Plánovaný celkový rozpočet ve výši 7,5 miliardy EUR (v běžných cenách) má za cíl urychlit hospodářské oživení a utvářet digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství, což přinese výhody všem, ale zejména malým a středním podnikům.

Program Digitální Evropa se těmito výzvami nebude zabývat izolovaně, ale spíše doplní finanční prostředky dostupné prostřednictvím jiných programů EU, jako je program Horizont Evropa pro výzkum a inovace a Nástroj pro propojení Evropy pro digitální infrastrukturu, Nástroj pro oživení a odolnost a strukturální fondy. Je součástí příštího dlouhodobého rozpočtu EU, víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

 

Jak získat finanční prostředky.

 

Nejnovější zprávy

Nové výzvy k financování v rámci programu Digitální Evropa na podporu kybernetické odolnosti

Komise zveřejnila výzvu společnostem, orgánům veřejné správy a dalším organizacím, aby předložily návrhy inovativních řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a požádaly o finanční prostředky EU v rámci programu Digitální Evropa.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zahajuje práci na Evropském roku dovedností

V návaznosti na oznámení předsedkyně Ursuly von der Leyenové ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022 přijala Komise svůj návrh na vyhlášení roku 2023 Evropským rokem dovedností.

Související obsah

Souvislosti

Financování digitalizace ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027

Dlouhodobý rozpočet EU, známý také jako víceletý finanční rámec, podpoří digitální technologie a pomoc při oživení po pandemii.

Hlubší pohled

Program DIGITAL Europe – pracovní programy

Celkové cíle, rozsah, výsledky a výsledky, jakož i rozpočtové příděly jsou pro každé téma popsány v pracovních programech. Na této internetové stránce naleznete příslušné dokumenty a pozměňovací návrhy k pracovním programům po jejich přijetí Evropskou komisí.

Dovednosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bude financovat navrhování a poskytování specializovaných programů a stáží pro budoucí odborníky v klíčových oblastech kapacity, jako jsou data a umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, kvantová technologie a vysoce výkonná výpočetní technika.

Superpočítače v programu DIGITAL Europe

Cílem programu DIGITAL Europe je vybudovat a posílit kapacity EU v oblasti superpočítačů a zpracování dat a pomoci nám do roku 2022/2023 dosáhnout exakapacitních superpočítačů – výpočetní techniky srovnatelné s výpočetními schopnostmi mobilních telefonů všech obyvatel EU. Cílem...

Evropská centra pro digitální inovace

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou jednotná kontaktní místa, která společnostem pomáhají reagovat na digitální výzvy a stát se konkurenceschopnějšími.

Viz také

Podpora EU pro podniky v digitálním světě

EU nabízí širokou škálu podpory podnikům, od začínajících podniků až po rozvíjející se podniky až po malé a střední podniky i mimo ně. Více se dozvíte na této stránce.

Související obsah