Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na zavádění digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy.

© Evropská komise

Zavedení programu DIGITAL Europe

fix-empty

Jak učinit Evropu ekologičtější a digitálnější, je dvojí výzvou pro naši generaci a náš úspěch při jejich plnění bude určovat naši budoucnost.

Evropská komise se začala zabývat zelenější Evropou prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu. Zároveň otevírá diskuse o přechodu k digitálnějšímu světu: digitální transformace.

Digitální technologie a infrastruktura hrají klíčovou roli v našem soukromém životě a podnikatelském prostředí. Spoléháme se na ně při komunikaci, práci, rozvoji vědy a řešení aktuálních environmentálních problémů. Pandemie COVID-19 zároveň poukázala nejen na to, jak moc se spoléháme na naši technologii, která nám bude k dispozici, ale také na tom, jak důležité je, aby Evropa nebyla závislá na systémech a řešeních pocházejících z jiných regionů světa. Dlážděním cesty k dosažení tohoto cíle je DIGITAL program.

Program Digitální Evropa poskytne strategické financování pro řešení těchto výzev a podpoří projekty v pěti klíčových oblastech kapacity: v oblasti superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, pokročilých digitálních dovedností a zajištění širokého využívání digitálních technologií v celé ekonomice a společnosti, mimo jiné prostřednictvím center pro digitální inovace. Plánovaný celkový rozpočet ve výši 7,5 miliardy EUR (v běžných cenách) má za cíl urychlit hospodářské oživení a utvářet digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství, což přinese výhody všem, ale zejména malým a středním podnikům.

Program Digitální Evropa se těmito výzvami nebude zabývat izolovaně, ale spíše doplní finanční prostředky dostupné prostřednictvím jiných programů EU, jako je program Horizont Evropa pro výzkum a inovace a Nástroj pro propojení Evropy pro digitální infrastrukturu, Nástroj pro oživení a odolnost a strukturální fondy. Je součástí příštího dlouhodobého rozpočtu EU, víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

 

Jak získat finanční prostředky.

 

Nejnovější zprávy

1,3 miliardy eur z programu Digitální Evropa pro digitální transformaci a kybernetickou bezpečnost Evropy

Komise dnes přijala dva víceleté pracovní programy pro program Digitální Evropa, které nastiňují cíle a konkrétní tematické oblasti, na něž budou poskytnuty finanční prostředky ve výši téměř 1,3 miliardy eur.

NEWS ARTICLE |
eArchiving enters a new phase under the Digital Europe Programme

Important information should be kept accessible and reusable for years to come, regardless of the system used to store it. eArchiving provides core specifications, software, training and knowledge to help people preserve and reuse information over the long-term.

Související obsah

Souvislosti

Financování digitalizace ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027

Dlouhodobý rozpočet EU, známý také jako víceletý finanční rámec, podpoří digitální technologie a pomoc při oživení po pandemii.

Hlubší pohled

eArchiving

eArchiving – poskytuje základní specifikace, software, školení a znalosti, které pomáhají lidem ukládat informace po delší dobu.

Program DIGITAL Europe – pracovní programy

Celkové cíle, rozsah, výsledky a výsledky, jakož i rozpočtové příděly jsou pro každé téma popsány v pracovních programech. Na této internetové stránce naleznete příslušné dokumenty a pozměňovací návrhy k pracovním programům po jejich přijetí Evropskou komisí.

Dovednosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bude financovat navrhování a poskytování specializovaných programů a stáží pro budoucí odborníky v klíčových oblastech kapacity, jako jsou data a umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, kvantová technologie a vysoce výkonná výpočetní technika.

Superpočítače v programu DIGITAL Europe

Cílem programu DIGITAL Europe je vybudovat a posílit kapacity EU v oblasti superpočítačů a zpracování dat a pomoci nám do roku 2022/2023 dosáhnout exakapacitních superpočítačů – výpočetní techniky srovnatelné s výpočetními schopnostmi mobilních telefonů všech obyvatel EU. Cílem...

Evropská centra pro digitální inovace

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou jednotná kontaktní místa, která podporují podniky a organizace veřejného sektoru, aby reagovaly na digitální výzvy a staly se konkurenceschopnějšími.

Viz také

Podpora EU pro podniky v digitálním světě

EU nabízí širokou škálu podpory podnikům, od začínajících podniků až po rozvíjející se podniky až po malé a střední podniky i mimo ně. Více se dozvíte na této stránce.

Související obsah