Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na zavádění digitálních technologií do podniků, občanů a orgánů veřejné správy.

    logo programu DIGITAL

Jak učinit Evropu ekologičtější a digitálnější, to jsou dvě výzvy pro naši generaci a náš úspěch při jejich plnění bude určovat naši budoucnost.

Evropská komise začala nahlížet na zelenější Evropu optikou Zelené dohody pro Evropu. Zároveň otevírá diskusi o přechodu k digitálnějšímu světu: digitální transformace.

Digitální technologie a infrastruktura hrají zásadní roli v našem soukromém životě a podnikatelském prostředí. Spoléháme se na ně, že budou komunikovat, pracovat, rozvíjet vědu a odpovídat na současné problémy životního prostředí. Pandemie COVID-19 zároveň zdůraznila nejen to, do jaké míry spoléháme na to, že naše technologie budou k dispozici, ale také to, jak je důležité, aby Evropa nebyla závislá na systémech a řešeních pocházejících z jiných regionů světa. Dláždění cesty k dosažení tohoto cíle je DIGITÁLNÍ program.

Program Digitální Evropa poskytne strategické financování pro řešení těchto výzev a podpoří projekty v pěti klíčových oblastech kapacity: v oblasti superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, pokročilých digitálních dovedností a zajištění širokého využívání digitálních technologií v celé ekonomice a společnosti, mimo jiné prostřednictvím center pro digitální inovace. Plánovaný celkový rozpočet ve výši 7,5 miliardy eur (v běžných cenách) má urychlit hospodářské oživení a utvářet digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství a přinést výhody všem, ale zejména malým a středním podnikům.

Program Digitální Evropa nebude tyto výzvy řešit izolovaně, ale spíše doplní financování dostupné prostřednictvím jiných programů EU, například programu Horizont Evropa pro výzkum a inovace a Nástroje pro propojení Evropy pro digitální infrastrukturu, Nástroje pro oživení a odolnost a strukturálních fondů. Je součástí příštího dlouhodobého rozpočtu EU, víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

Jak získat finanční prostředky.

 

Nejnovější zprávy

Program Digitální Evropa otevřený Bosně a Hercegovině

Evropská komise podepsala s Bosnou a Hercegovinou dohodu o přidružení k programu Digitální Evropa.

Související obsah

Souvislosti

Financování digitalizace ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027

Dlouhodobý rozpočet EU, známý také jako víceletý finanční rámec, podpoří digitální technologie a pomoc při oživení po pandemii.

Hlubší pohled

eArchiving

eArchiving – poskytuje základní specifikace, software, školení a znalosti, které pomáhají lidem ukládat informace po delší dobu.

Program DIGITAL Europe – pracovní programy

Celkové cíle, rozsah, výsledky a výstupy, jakož i rozpočtové příděly pro každé téma jsou popsány v pracovních programech. Na této internetové stránce naleznete příslušné dokumenty a pozměňovací návrhy k pracovním programům po jejich přijetí Evropskou komisí.

Dovednosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bude financovat navrhování a poskytování specializovaných programů a stáží pro budoucí odborníky v klíčových oblastech kapacity, jako jsou data a umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, kvantová technologie a vysoce výkonná výpočetní technika.

Superpočítače v programu DIGITAL Europe

Cílem programu DIGITAL Europe je vybudovat a posílit kapacity EU v oblasti superpočítačů a zpracování dat, což nám pomůže dosáhnout exa-kapacitního superpočítače – výpočetního výkonu srovnatelného s agregací výpočetních schopností mobilních telefonů celé populace EU – do roku...

Evropská centra pro digitální inovace

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou jednotná kontaktní místa, která podporují společnosti a organizace veřejného sektoru, aby reagovaly na digitální výzvy a staly se konkurenceschopnějšími.

Viz také

Podpora EU pro podniky v digitálním světě

EU nabízí širokou škálu podpory podnikům, od začínajících podniků až po rozvíjející se podniky až po malé a střední podniky i mimo ně. Více se dozvíte na této stránce.

Související obsah