Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Index digitální ekonomiky a společnosti 2022: celkový pokrok, ale digitální dovednosti, malé a střední podniky a sítě 5G zaostávají

Evropská komise zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti 2022 (DESI), který sleduje pokrok dosažený v členských státech EU v digitální oblasti.

DESI visual

Během pandemie COVID-19 členské státy pokročily v úsilí o digitalizaci, ale stále se snaží odstranit nedostatky v digitálních dovednostech, digitální transformaci malých a středních podniků a zavádění pokročilých sítí 5G. Facilita na podporu oživení a odolnosti, v níž je vyčleněno přibližně 127 miliard eur na reformy a investice v digitální oblasti, nabízí nebývalou příležitost k urychlení digitální transformace, kterou si EU a její členské státy nemohou dovolit promeškat.

 

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla:

Digitální transformace se zrychluje. Většina členských států postupuje v budování odolných digitálních společností a ekonomik. Od začátku pandemie jsme vyvinuli značné úsilí na podporu členských států při transformaci. Ať už prostřednictvím plánů na podporu oživení a odolnosti, rozpočtu EU, nebo v nedávné době také prostřednictvím strukturovaného dialogu o digitálním vzdělávání a dovednostech. Protože musíme co nejlépe využít investice a reformy nezbytné ke splnění cílů digitální dekády v roce 2030. Ke změně proto musí dojít již nyní.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal:

V EU dosahujeme pokroku při plnění našich digitálních cílů a musíme pokračovat v úsilí o to, aby se EU stala světovým lídrem v technologické závodě. Index DESI ukazuje, kde musíme dále posílit naši práci, například při podpoře digitalizace našeho průmyslu, včetně malých a středních podniků. Musíme zintenzívnit úsilí o zajištění toho, aby všechny malé a střední podniky, podniky a průmysl v EU měly nejlepší dostupná digitální řešení a měly přístup k infrastruktuře pro digitální konektivitu světové úrovně.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu.

Related content

Širokopásmové pokrytí v Evropě v roce 2021

Report / Study | 28 Červenec 2022

Studie pokrytí širokopásmovým připojením v Evropě je navržena tak, aby sledovala pokrok členských států EU při plnění jejich specifických cílů širokopásmového pokrytí, konkrétně: „Univerzální pokrytí širokopásmovým připojením s rychlostí nejméně 100 Mb/s, modernizovatelnou na gigabitovou rychlost, do roku 2025“ a „Gigabitové připojení pro všechny do roku 2030“.

Průzkum mezi podniky o ekonomice založené na datech 2022

Report / Study | 28 Červenec 2022

Průzkum mezi podniky o ekonomice založené na datech zkoumá stav ekonomiky založené na datech mezi podniky v Evropské unii tím, že mapuje využití a výměnu údajů, zdroje uchovávaných údajů a četnost, s jakou se data analyzují, a to, jak přispívají k obchodní hodnotě.