Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kunstig intelligens i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil åbne op for virksomheders og offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens.

    ""

Da data fremmer udviklingen af kunstig intelligens, sigter DIGITAL også mod at oprette ægte europæisk dataområde og lette sikker adgang til og lagring af store datasæt og pålidelig og energieffektiv cloudinfrastruktur. 

Digital vil styrke og støtte eksisterende test- og forsøgsfaciliteter for kunstig intelligens på områder som sundhed og fremstilling i medlemsstaterne og fremme deres samarbejde.

Se også

Det store billede

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Grav dybere

Se også

eArchiving

eArchiving — giver kernespecifikationer, software, uddannelse og viden til at hjælpe folk med at gemme oplysninger i længere tid.

DIGITALt Europa-programmet — arbejdsprogrammet

De overordnede mål, anvendelsesområde, resultater og resultater samt budgetbevillinger for hvert emne er beskrevet i arbejdsprogrammerne. På denne webside finder du relevante dokumenter og ændringer til arbejdsprogrammerne, når de er vedtaget af Europa-Kommissionen.

Færdigheder i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil finansiere udformningen og leveringen af specialiserede programmer og praktikophold for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC.

Supercomputere i DIGITALt Europa-programmet

DIGITAL Europe-programmet har til formål at opbygge og styrke EU's supercomputer- og databehandlingskapacitet og hjælpe os med at nå frem til exaskalasupercomputere — databehandling med en effekt, der kan sammenlignes med at aggregere databehandlingskapaciteten i mobiltelefoner i...

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) er kvikskranker, der hjælper virksomheder og organisationer i den offentlige sektor med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige.

Mere om kunstig intelligens