Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Offentliggørelse

Åben markedshøring om den europæiske åbne videnskabscloud i forbindelse med offentlige indkøb

Europa-Kommissionen afholder to på hinanden følgende webinarer til den kommende indledende markedsundersøgelse i den europæiske åbne videnskabscloud.

© Who_I_am - iStock Getty Images Plus

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 14.00-16.00 CEST
torsdag den 9. juni 2022 kl. 10.00-12.00 CEST

Med offentliggørelsen af forhåndsmeddelelsen opfordrer Europa-Kommissionen potentielle markedsaktører fra industrien og forskningsverdenen til at deltage i den indledende markedshøring i forbindelse med den kommende europæiske åbne videnskabscloud (EOSC). Under høringen om det åbne marked søger Kommissionen navnlig feedback om udbudstilgange, tekniske udfordringer og mulige løsninger.

Webinarerne er berammet til tirsdag den 31. maj 2022 kl. 14.00-16.00 CEST og torsdag den 9. juni 2022 kl. 10.00-12.00 CEST. Indkøbet vil opbygge og anvende en operationel, sikker, cloudbaseret EOSC-infrastruktur, herunder en organiseret EOSC Core Platform og EOSC Exchange, der tilbyder professionelle tjenester af høj kvalitet og bedre brugeroplevelse for et stort antal brugere med de funktionaliteter, der er tilgængelige 24/7. Udbudsaktionen er en aktivitet, der finansieres over arbejdsprogrammet for forskningsinfrastrukturer 2021-2022 under Horisont Europa-programmet.

Vi opfordrer dig til at se dagsordenen og udfylde tilmeldingsformularen.

Baggrundsoplysninger

Den europæiske åbne videnskabscloud har til formål at opnå en sammenslutning af infrastrukturer, der giver uhindret adgang til interoperable forskningsobjekter og tillægstjenester for hele forskningsdatacyklussen, fra opdagelse og minedrift til lagring, forvaltning, analyse og genanvendelse på tværs af grænser og videnskabelige discipliner. I forbindelse med åben videnskab har EOSC til formål at give EU en global førerposition inden for forvaltning af forskningsdata og sikre, at europæiske forskere får det fulde udbytte af datadreven videnskab.