Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Konsultacje dotyczące otwartego rynku w ramach europejskiego działania w zakresie zamówień publicznych w chmurze dla otwartej nauki

Komisja Europejska organizuje dwa kolejne seminaria internetowe na potrzeby zbliżających się wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących europejskiej chmury dla otwartej nauki.

© Who_I_am - iStock Getty Images Plus

Wtorek 31 maja 2022 r. w godz. 14.00–16.00 CEST
czwartek 9 czerwca 2022 r. w godz. 10.00–12.00 CEST

Wraz z publikacją wstępnego ogłoszenia informacyjnego Komisja Europejska zaprasza potencjalnych uczestników rynku z przemysłu i środowiska naukowego do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących zbliżającego się europejskiego zamówienia dotyczącego chmury dla otwartej nauki (EOSC). Podczas otwartych konsultacji rynkowych Komisja poszukuje w szczególności informacji zwrotnych na temat podejść do zamówień publicznych, wyzwań technicznych i możliwych rozwiązań.

Seminaria internetowe zostaną zaplanowane na wtorek 31 maja 2022 r. w godz. 14.00–16.00 czasu środkowoeuropejskiego i w czwartek 9 czerwca 2022 r. w godz. 10.00–12.00 czasu środkowoeuropejskiego. W ramach zamówienia zostanie zbudowana i wdrożona operacyjna, bezpieczna, oparta na chmurze infrastruktura EOSC, w tym sfederowana podstawowa platforma EOSC i wymiana EOSC, oferująca wysokiej jakości profesjonalne usługi i lepsze doświadczenie użytkowników dla dużej liczby użytkowników, o funkcjach dostępnych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Działanie w zakresie zamówień publicznych jest działaniem finansowanym z programu prac dotyczącego infrastruktury badawczej na lata 2021–2022 w ramach programu „Horyzont Europa”.

Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad i wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Osoba kontaktowa: CNECT-EOSC-PROCUREMENT(at)ec.europa.eu

Informacje ogólne

Europejska chmura dla otwartej nauki ma na celu utworzenie federacji infrastruktury zapewniającej bezproblemowy dostęp do interoperacyjnych obiektów badawczych i usług o wartości dodanej dla całego cyklu danych badawczych, od odkrywania i wydobycia po przechowywanie, zarządzanie, analizę i ponowne wykorzystywanie ponad granicami i dyscyplinami naukowymi. W kontekście otwartej nauki EOSC ma na celu zapewnienie UE globalnego przywództwa w zarządzaniu danymi badawczymi oraz zapewnienie europejskim naukowcom pełnych korzyści płynących z nauki opartej na danych.