Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Konzultácia o otvorenom trhu pre akciu verejného obstarávania v oblasti európskeho cloudu pre otvorenú vedu

Európska komisia organizuje dva po sebe nasledujúce webináre pre nadchádzajúcu predbežnú trhovú konzultáciu o európskom cloude pre otvorenú vedu.

© Who_I_am - iStock Getty Images Plus

Utorok 31. mája 2022 od 14.00 do 16.00 h SELČ
štvrtok 9. júna 2022 od 10.00 do 12.00 h SELČ

Uverejnením predbežného oznámenia Európska komisia vyzýva potenciálnych účastníkov trhu z priemyslu a výskumnú obec, aby sa zúčastnili na predbežnej trhovej konzultácii pre nadchádzajúce obstarávanie európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Počas otvorenej trhovej konzultácie sa Komisia snaží získať najmä spätnú väzbu o prístupoch k verejnému obstarávaniu, technických výzvach a možných riešeniach.

Webináre sú naplánované na utorok 31. mája 2022 od 14.00 do 16.00 h SELČ a vo štvrtok 9. júna 2022 od 10.00 do 12.00 h SELČ. V rámci verejného obstarávania sa vybuduje a zavedie operačná, bezpečná cloudová infraštruktúra EOSC vrátane združenej základnej platformy EOSC a výmeny EOSC, ktorá veľkému počtu používateľov ponúkne vysokokvalitné odborné služby a lepšie používateľské skúsenosti s funkciami, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Akcia verejného obstarávania je činnosťou financovanou z pracovného programu pre výskumné infraštruktúry na roky 2021 – 2022 programu Horizont Európa.

Žiadame Vás, aby ste si preštudovali program a vyplnili registračný formulár.

Vybavuje/tel. CNECT-EOSC-PROCUREMENT(at)ec.europa.eu

Podkladové informácie

Cieľom európskeho cloudu pre otvorenú vedu je vytvoriť federáciu infraštruktúr poskytujúcich plynulý prístup k interoperabilným výskumným objektom a službám s pridanou hodnotou pre celý cyklus výskumných údajov, od objavovania a ťažby až po skladovanie, riadenie, analýzu a opakované použitie naprieč hranicami a vedeckými disciplínami. V kontexte otvorenej vedy má EOSC za cieľ dať EÚ celosvetové vedúce postavenie v oblasti správy výskumných údajov a zabezpečiť, aby európski vedci v plnej miere využívali výhody vedy založenej na údajoch.