Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Atklātā tirgus apspriešana par Eiropas atvērtās zinātnes mākoņdatošanas publiskā iepirkuma darbību

Eiropas Komisija organizē divus secīgus tīmekļseminārus gaidāmajai Eiropas atvērtās zinātnes mākoņdatošanas iepirkuma iepriekšējai apspriešanai ar tirgus dalībniekiem.

© Who_I_am - iStock Getty Images Plus

Otrdien, 2022. gada 31. maijā, plkst. 14.00–16.00 pēc Centrāleiropas laika
ceturtdien, 2022. gada 9. jūnijā, plkst. 10.00–12.00 pēc Centrāleiropas laika

Publicējot iepriekšēju informatīvu paziņojumu, Eiropas Komisija aicina potenciālos tirgus dalībniekus no rūpniecības un pētniecības aprindām piedalīties sākotnējā apspriešanā ar tirgus dalībniekiem saistībā ar gaidāmo Eiropas atvērtās zinātnes mākoņdatošanas (EOSC) iepirkumu. Atklātās apspriešanās ar tirgus dalībniekiem laikā Komisija jo īpaši cenšas iegūt atsauksmes par iepirkuma pieejām, tehniskajām problēmām un iespējamiem risinājumiem.

Tīmekļsemināri ir plānoti otrdien, 2022. gada 31. maijā, plkst. 14.00–16.00 pēc Centrāleiropas laika un ceturtdien, 2022. gada 9. jūnijā, plkst. 10.00–12.00 pēc Centrāleiropas laika. Iepirkums izveidos un izvērsīs operatīvu, drošu, uz mākoņdatošanu balstītu EOSC infrastruktūru, tostarp apvienotu EOSC pamatplatformu un EOSC apmaiņu, kas piedāvās augstas kvalitātes profesionālos pakalpojumus un labāku lietotāju pieredzi lielam skaitam lietotāju ar pieejamām funkcijām 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Iepirkuma darbība ir darbība, ko finansē no programmas “ Apvārsnis Eiropa” pētniecības infrastruktūras darba programmas 2021.– 2022. gadam.

Aicinām Jūs iepazīties ar darba kārtību un aizpildīt reģistrācijas veidlapu.

Kontaktinformācija: CNECT-EOSC-PROCUREMENT(at)ec.europa.eu

Pamatinformācija

Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa mērķis ir izveidot infrastruktūru federāciju, kas nodrošina netraucētu piekļuvi sadarbspējīgiem pētniecības objektiem un pievienotās vērtības pakalpojumiem visā pētniecības datu ciklā, sākot no atklāšanas un ieguves līdz uzglabāšanai, pārvaldībai, analīzei un atkalizmantošanai pāri robežām un zinātnes disciplīnām. Atvērtās zinātnes kontekstā EOSC mērķis ir nodrošināt ES pasaules mēroga vadošo lomu pētniecības datu pārvaldībā un nodrošināt, ka Eiropas zinātnieki var pilnībā izmantot uz datiem balstītas zinātnes sniegtās priekšrocības.