Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Otevřená tržní konzultace v souvislosti s evropským opatřením pro zadávání veřejných zakázek v oblasti cloud computingu pro otevřenou vědu

Evropská komise pořádá dva po sobě jdoucí webináře pro nadcházející předběžnou tržní konzultaci v rámci evropského cloudu pro otevřenou vědu.

© Who_I_am - iStock Getty Images Plus

Úterý 31. května 2022 ve 14:00–16:00
SELČ 9. června 2022 v 10:00–12:00 SELČ

Zveřejněním předběžného oznámení Evropská komise vyzývá potenciální účastníky trhu z průmyslu a výzkumné obce, aby se zúčastnili předběžné tržní konzultace pro nadcházející zadávání veřejných zakázek v rámci evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC). Během otevřené tržní konzultace Komise usiluje zejména o zpětnou vazbu ohledně přístupů k zadávání veřejných zakázek, technických problémů a možných řešení.

Webináře budou naplánovány na úterý 31. května 2022 ve 14:00–16:00 SELČ a ve čtvrtek 9. června 2022 v 10:00–12:00 SELČ. Zadávání veřejných zakázek vybuduje a zavede provozní, bezpečnou cloudovou infrastrukturu EOSC, včetně sjednocené základní platformy EOSC a výměny EOSC, která nabízí vysoce kvalitní odborné služby a lepší uživatelské zkušenosti pro velký počet uživatelů, přičemž funkce jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Akce v oblasti zadávání veřejných zakázek je činnost financovaná z pracovního programu pro výzkumné infrastruktury na období 2021–2022 programu Horizont Evropa.

Prosíme Vás, abyste se seznámili s programem jednání a vyplnili registrační formulář.

Základní informace

Cílem evropského cloudu pro otevřenou vědu je dosáhnout sjednocení infrastruktur poskytujících bezproblémový přístup k interoperabilním výzkumným objektům a službám s přidanou hodnotou pro celý cyklus výzkumných dat, od objevu a těžby až po ukládání, řízení, analýzu a opětovné použití napříč hranicemi a vědeckými obory. V kontextu otevřené vědy je cílem EOSC poskytnout EU globální vedoucí postavení v oblasti správy údajů z výzkumu a zajistit, aby evropští vědci mohli plně využívat výhod vědy založené na datech.