Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Pubblikazzjoni

Konsultazzjoni tas-Suq Miftuħ għall-Azzjoni Ewropea dwar l-Akkwist Pubbliku tal-Cloud tax-Xjenza Miftuħa

Il-Kummissjoni Ewropea torganizza żewġ webinars konsekuttivi għall-konsultazzjoni preliminari tas-suq tal-akkwist tal-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa li jmiss.

© Who_I_am - iStock Getty Images Plus

It-Tlieta, 31 ta’ Mejju 2022 fl-14.00–16.00 CEST
il-Ħamis, 9 ta’ Ġunju 2022 fl-10.00–12.00 CEST

Bil-pubblikazzjoni tal-Avviż ta’ Informazzjoni minn Qabel, il-Kummissjoni Ewropea tistieden lill-atturi potenzjali tas-suq mill-industrija u mill-komunità tar-riċerka biex jipparteċipaw fil-konsultazzjoni preliminari tas-suq għall-akkwist li jmiss tal-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (EOSC). Matul il-konsultazzjoni tas-suq miftuħ, il-Kummissjoni tfittex, b’mod partikolari, feedback dwar l-approċċi tal-akkwist, l-isfidi tekniċi u s-soluzzjonijiet possibbli.

Il-webinars ser ikunu skedati għat-Tlieta, 31 ta’ Mejju 2022 fl-14.00–16.00 CEST u l-Ħamis, 9 ta’ Ġunju 2022 fl-10.00–12.00 CEST. L-akkwist se jibni u jiskjera infrastruttura tal-EOSC operazzjonali, sigura u bbażata fuq il-cloud, inkluż Pjattaforma Ewlenija federata tal-EOSC u l-Iskambju tal-EOSC, li toffri servizzi professjonali ta’ kwalità għolja u esperjenza superjuri tal-utent għal għadd kbir ta’ utenti, bil-funzjonalitajiet disponibbli 24/7. L-azzjoni ta’ akkwist hija attività ffinanzjata mill-Programm ta’ Ħidma għall-Infrastrutturi tar-Riċerka 2021–2022 tal-programm Orizzont Ewropa.

Nistednuk tikkonsulta l-aġenda u timla l-formola ta’ reġistrazzjoni.

Kuntatt: CNECT-EOSC-PROCUREMENT (fuq) ec.europa.eu

It-tagħrif ta’ sfond

Il-cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa għandu l-għan li jikseb federazzjoni ta’ infrastrutturi li jipprovdu aċċess bla xkiel għal oġġetti ta’ riċerka interoperabbli u servizzi b’valur miżjud għaċ-ċiklu kollu tad-data tar-riċerka, mill-iskoperta u l-estrazzjoni sal-ħżin, il-ġestjoni, l-analiżi u l-użu mill-ġdid bejn il-fruntieri u d-dixxiplini xjentifiċi. Fil-kuntest tax-Xjenza Miftuħa, l-EOSC għandha l-għan li tagħti lill-UE tmexxija globali fil-ġestjoni tad-data tar-riċerka u tiżgura li x-xjentisti Ewropej igawdu l-benefiċċji sħaħ tax-xjenza xprunata mid-data.